Questions and answers

Kiedy należy wypłacić odprawę pracownikowi, któremu wypowiedziano umowę w związku z likwidacją zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy prowadzić dokumentację dla pacjenta, który ma nadany nowy numer PESEL (sądowna zmiana numeru PESEL)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 stycznia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy altanę będącą jednocześnie grillem znajdującym się przy pensjonacie można umorzyć jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy dodać okres zatrudnienia nauczycielki po przejściu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy ekwiwalent za pranie odzieży można ewidencjonować w koszty bezpośrednio z wyciągu bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy grunt otrzymany w darowiźnie powinien być uwzględniony w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy konserwator urządzeń poddzorowych musi przejść badania psychotechniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy korekty przychodów lat poprzednich dokonuje się w miesiącu wystawienia faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można stosować całodobowy monitoring sal pacjentów w oddziale szpitalnym dziecięco-młodzieżowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy należy wymienić wszystkie ruchomości w ORD-HZ, czy wystarczy dołączyć tabelę amortyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy opłacenie za pracownika zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS spowoduje powstanie przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pielęgniarka oddziałowa ma obowiązek wprowadzania leków indywidualnie dla pacjentów w systemie komputerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy powiązania rodzinne obligują do prowadzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo odliczyć VAT z faktur dokumentujących podróż służbową osoby niebędącej pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może naliczyć składki ZUS w tym samym miesiącu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracownica ma prawo wycofać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownica niepedagogiczna szkoły powinna wykorzystać urlop wypoczynkowy przed przeniesieniem jej do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi można zająć dodatkowe wynagrodzenie roczne po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy prowadzenie książki inwentarzowej jest obowiązkiem biura rachunkowego czy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy rabaty do sprzedaży w 2015 r. jakie podatnik wystawił w styczniu 2016 r., pomniejszają przychód bieżącego roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż rzeczy prywatnych można rozliczać poza działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy środki trwałe nabyte aportem mogą być amortyzowane jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w deklaracji ZUS DRA należy uwzględnić zarówno pracowników jak i członków rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy wydatki na funkcjonowanie laboratorium mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z zatrudnieniem obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie odsetki od 1 stycznia 2016 r. powinien stosować urząd pracy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jakie powinno być oświetlenie w pomieszczeniach biurowych, w których zatrudnieni są projektanci?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie są zasady liczenia okresów zatrudnienia uprawniających do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozliczać sprzedaż kapusty kiszonej produkowanej we własnym gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować otrzymane odstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak oszacować zamówienie na przebudowę dróg gminnych i chodników?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak oszacować zamówienie obejmujące organizację festiwalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo ewidencjonować na kasie fiskalnej transakcje przeprowadzone za pośrednictwem portalu Groupon?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo przekazać pracownikowi OPS prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo wyznaczyć 24-godzinny dyżur w dni świąteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć pracownika po korekcie składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć rok obrotowy i podatkowy spółki przejmowanej, jeżeli księgi rachunkowe nie będą zamykane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Na jakich zasadach określa się czynsz w kamienicach prywatnych dla lokatorów posiadających decyzje przydziałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

W jakim zakresie należy badać ścieki surowe dopływające do oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Skowysz Aleksandra | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć VAT z tytułu świadczenia usług biegłego na zlecenie sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ująć amerykański podatek przy rozliczeniu polskiego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co stanowi podstawę naliczenia wynagrodzenia za dwa dni opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn dotyczy również nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy błędny zapis roku w gwarancji ubezpieczeniowej można potraktować jako omyłkę pisarską?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy brak współdziałania rodziny może skutkować odmową przyznania świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy chcąc przerzucić koszty windykacji na dłużnika należy wystawić notę obciążeniową, czy fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy drzewa rosnące na terenie ogródka przydomowego należy traktować jako rosnące na terenie zielonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne