Questions and answers

Jak wygląda prawo do dni opieki nad dzieckiem w przypadku pracy u dwu pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie podatku CIT rodzi wniesienie aportu do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w zaświadczeniu ZUS Z-3 należy uwzględnić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy świadectwo pracy dla wójta należy wydać odrębnie za każdą kadencję?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy faktyczna praca podczas dyżuru może stanowić pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy usunąć złomy i wywroty drzew usytuowanych na działkach gminnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w umowie o pracę można ustalić wynagrodzenie podstawowe poniżej obowiązującej płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy przy nagrodzie jubileuszowej należy brać pod uwagę ogólny czy zakładowy staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek oddania VAT od wartości rynkowej w momencie przekazania auta na prywatne potrzeb?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak rozliczyć dochód podatkowy komplementariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy likwidację ścianek działowych, malowanie, wymianę płytek należy uznać za remont, czy konserwację?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kiedy zaliczyć w koszty faktury za gaz?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy matce dziecka przebywającej na urlopie wychowawczym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik może siedzieć przy biurku tyłem do drzwi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć różnicę magazynową w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co jest konieczne do wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wykonawca może dokonać wglądu do ofert w postępowaniach o wartości poniżej 30.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak ma wyglądać ewidencja księgowa u agenta i zleceniodawcy z tytułu umowy agencyjnej na świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do 15-minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek sfinansowania szczepień ochronnych przeciw chorobom tropikalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy mowy o świadczenie usług inwestycyjnych podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wykonawca może uzupełnić dokumenty za pośrednictwem platformy ePUAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Na jakiej podstawie rozliczyć faktury zaliczkowe, na które nie mam korekt?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy bony i karty podarunkowe przekazywane pracownikom kontrahenta podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić prawo do świadczeń rodzinnych po utracie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakich sytuacjach zawarta umowa zlecenia może być zakwalifikowana do umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak przyznać świadczenie pielęgnacyjne ojcu na syna, którego matka wcześniej pobierała to świadczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu przy finansowaniu dojazdów do pracy z ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Od kiedy przy zasiłku rodzinnym uwzględnić uzyskanie dochodu ze świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak w PKPiR wykazać prowizję agenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak ustalenia dot. opieki nad dzieckiem z wyroku rozwodowego wpływają na prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy zakład recyklingu powinien wystawić odrębnie DPR na 100 Mg oraz DPO na 100 Mg opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Jaką adnotację należy wpisać w księdze uczniów w przypadku powtarzania klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielom przysługuje dodatek do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podmiot powinien dokonać zgłoszenia prac polegających na poszerzeniu brzegu jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować odpady uzyskiwane na skutek zwalczania barszczu Sosnowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia przy kolejnej umowie na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy gmina powinna odbierać odpady komunalne takie jak: wata szklana, styropian czy papa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy uczniowie po gimnazjum i po nowej szkole podstawowej, będą mogli uczęszczać do jednej klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy opłaty KRS dotyczące wykreślenia spółki z KRS stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka powinna stosować prewspółczynnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik dla usługi montażu pieców dla kontrahentów z Polski oraz z Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przekazując baner reklamowy, podatnik powinien naliczyć VAT, traktując go jako przekazanie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przejęcie odcieków z nowej kwatery obliguje zakład do zmiany pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć zakup gadżetów od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę w związku z wykonaną usługą transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie obowiązki powinna wypełnić firma prowadząca recykling odpadów powstałych ze zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku śmierci świadczeniobiorcy należy umorzyć zaległe opłaty za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne