Questions and answers

Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jaka jest podstawa opodatkowania VAT sprzedaży usługi, którą w promocji sprzedajemy za 1 zł ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne

W jakim systemie czasu pracy zatrudnić kierowcę dowożącego pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak obliczyć ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak przy zasiłku rodzinnym ustalić dochody rodziny zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pielęgniarce zatrudnionej w przychodni specjalistycznej fartuch?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czym powinien się kierować lekarz medycyny pracy dokonując wyboru wzoru zaświadczenia lekarskiego dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy organ prowadzący może nadać imię stadionowi funkcjonującemu przy szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi ochrony mienia świadczone na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej, istnieje możliwość dokonania korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel musi respektować oceny wystawiane uczniowi w trakcie pobytu w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak ustalić okres zwolnienia z opłacania składek na FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy sprzedaż części gruntu rolnego zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wiata i ziemianka są budynkami na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie PCC opodatkować ustanowienie hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podmiot może przedłużyć termin zakończenia rekultywacji gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy dodatek specjalny może być wypłacony kilka miesięcy od daty przyznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż mieszkania przez osobę zamieszkującą na stałe w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR zapisać przychód w postaci prowizji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy otwarcie dodatkowego zakładu produkcyjnego poza siedzibą pracodawcy należy zgłosić Państwowej Inspekcji Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przetworzenie roślin przed sprzedażą oznacza, że nie mamy do czynienia z działalnością rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy prowadzić ewidencję wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie czekolady od hurtowni będzie generowało przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy w przypadku zatrudnienia małżonka lub dziecka można zaliczać do kosztów uzyskania wynagrodzenia i składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy wobec podatnika uchylającego się od obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakim terminie ZUS ma prawo sprawdzić złożone przez płatnika składek dokumenty ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać dochody, których jedynym potwierdzeniem jest przelew bankowy z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakich przypadkach były pracownik nabywa prawo do preferencyjnych składek ZUS dla nowych przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy spadkobiercy mogą korzystać ze zwolnienia od podatku rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jakie są największe dostępne formaty znaków ppoż. i ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wykonywanie prac porządkowych i ochrona obiektów mogą być przedmiotem umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy organ powinien wydać dokument potwierdzający wykreślenie zwierząt objętych ochroną gatunkową z rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak amortyzować lokal mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak wprowadzić do działalności lokal będący przedmiotem współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód w sytuacji, gdy usługa świadczona jest na odległość?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy starosta w decyzji ZRID może zawrzeć obowiązek przebudowy drogi krajowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy nauczyciel może w okresie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego podjąć dodatkowe zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy jeśli bank spółdzielczy wydzierżawia swoje nieruchomości, musi być to zapisane w statucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Obzejta Łukasz | Nieaktualne

Czy zabawki zakupione do poczekalni w przychodni można zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszt wynajmu mieszkania podatnik może ująć w kosztach firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak zaksięgować umowę cesji wierzytelności w spółkach, które zajmują się udzielaniem pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy na tytule wykonawczym powinien być NIP i REGON starostwa powiatowego czy powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak podatnik powinien dokumentować wynajęcie samochodu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wiata rowerowa podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gaśnicę można zakwalifikować jako maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może wystosować do pracownika list intencyjny w przedmiocie przyszłego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej można wypłacać kolejne zaliczki w trakcie trwania delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy rozliczać różnice kursowe przy przekazaniu waluty na konto złotówkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie będą na gruncie VAT skutki zmiany przeznaczenia pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne