Questions and answers

U którego pracodawcy pracownik może wykorzystać pozostałą część urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownik może zrezygnować z pracy i wrócić na urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przy zlecaniu usługi szkoleniowej możliwe jest zastosowanie tylko kryterium cenowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy otrzymane od uczestników wpłaty oraz dotacja stanowią podstawę opodatkowania w rozumieniu przepisów o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w trakcie produkcji biopaliwa na bazie gliceryny technicznej powstają ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować proszek z gaśnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy dla terenów zamkniętych należy ustalić dopuszczalne normy hałasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie pozwolenia powinien uzyskać podmiot, który eksploatuje zakładową oczyszczalnię ścieków przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy premia uznaniowa może być wyższa niż wynagrodzenie zasadnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy właściciel zwierząt ponosi koszty za ich odłowienie, transport, leczenie i utrzymanie w schronisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w instalacji do termicznego przekształcania odpadów można unieszkodliwiać ścieki przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy podmiot powinien wydać pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód jeziora za pomocą istniejącego stałego progu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Kto odpowiada za stan maszyn i zabezpieczeń przeciwpożarowych w wynajmowanej stolarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy ośrodek sportu i rekreacji powinien stosować prewspółczynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć na liście płac telepracownika zwrot za Internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy bezpłatna dostawa towarów może zostać potraktowana jako rabat towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT powinniśmy sprzedać formę do klienta z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można zatrudnić uczennicę lub studenta na podstawie umowy zlecenia na sezon letni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak zaksięgować opłatę roczną za korzystanie z programów komputerowych-serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w klasie III liceum ogólnokształcącego uczeń może uczęszczać na dwa z trzech realizowanych rozszerzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Co należy wpisać na ostatniej stronie arkusza ocen technikum w kolumnie: rodzaj zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy jednorazowy dochód uzyskany ze spadku wpływa na sytuację materialną mieszkańca domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można wcześniej zatrudnić kierownika jednostki w celu zorganizowania CUW-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy obywatelka Ukrainy zamieszkująca w Polsce może ubiegać się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo przeprowadzić przetarg na modernizację Centralnej Sterylizatorni i Bloku Operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy lekarz prowadzący szkolenia będzie musiał zapłacić VAT po przekroczeniu limitu 150.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę wewnętrzną na wystawioną w związku z bezpłatnym użyczeniem powierzchni?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaka powinna być stawka VAT i symbol PKWiU przy sprzedaży ziemniaków zasmażanych oraz kapusty zasmażanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż sushi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób starosta powinien rozpatrzyć zastrzeżenia dotyczące projektu UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy można użytkować urządzenia zawierające PCB?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w trakcie urlopu bezpłatnego lekarz może pełnić dyżury medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wniosek o świadczenie wychowawcze może zostać rozpatrzony w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy płyta wiórowa, karton oraz taśma propylenowa wykorzystywane do pakowania produktów są opakowaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w okresie likwidacji Spółdzielnia Kółek Rolniczych jest podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wprowadzający sprzęt powinien odbierać od jednostek handlowych zużyty sprzęt elektroniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową, jeżeli następuje zmiana strefy czasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy na wykonane w XIX w. urządzenia wodne należy uzyskać nowe pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Od kiedy stosuje się 50-procentowy limit pokrywalności wpłaty na PFRON ulgami?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jak zaksięgować usługę transportową związaną ze sprzedażą środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podatnik PIT musi informować urząd skarbowy o terytorialnej strukturze zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kryterium cena 60 proc. oraz termin dostawy 40 proc. są prawidłowe w przetargu na zakup detektorów radiowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy koszty związane z działalnością deweloperską stanowią koszty pośrednie czy bezpośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kilkanaście klimatyzatorów można uznać za jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo w harmonogramie pracy zaplanować pracownikowi niepełnosprawnemu dzień wolny za pracę w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakich formalności należy dokonać zatrudniając cudzoziemca spoza UE na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak amortyzować używany budynek niemieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy zasiłkek chorobowy należy wliczać do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu kosztów związanych z nabyciem samolotu z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób organ może wyegzekwować nieuiszczoną opłatę za posiadanie psa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy ojciec posiadający gospodarstwo rolne może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne