Questions and answers

Czy powiązania kapitałowe zawsze obligują do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może skrócić pracownikowi okres odpoczynku dobowego z powodu wystąpienia awarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownicy sklepu z kosmetykami robiący masaż dłoni klientom muszą przejść badania sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy prezent w postaci butelki wina może stanowić koszt w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przed udzieleniem urlopu wychowawczego pracodawca może udzielić pracownikowi zaległego i bieżącego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przed wydaniem decyzji wygaszającej koncesję na wydobywanie kruszywa organ powinien przeprowadzić wizję w terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy przy wydaniu decyzji pozytywnej nalicza się opłatę prolongacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zarząd musi napisać oświadczenie, iż sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy zmiana grupy zaszeregowania pracownika, obliguje pracodawcę do dokonania zmiany jego zakresu obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zmiana właściciela samochodu wpływa na sposób rozliczania u korzystającego z pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich informacji na temat pracownika pracodawca może udzielić komornikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaki czynnik powoduje utratę ważności mapy do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jaki dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje pielęgniarce zatrudnionej w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT testowe wydanie urządzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie obowiązki producenta realizuje autoryzowany przedstawiciel, który jest jednocześnie organizacją odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Duczmal Maria | Aktualne

Jakie obowiązki w zakresie BHP spoczywają na pracodawcy, który zamierza oddelegować pracownika do pracy za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełnić gmina, aby utworzyć oddział przedszkolny w szkole podstawowej od 1 września 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT potraktować wpłatę na poczet podwyższenia kapitału dokonaną przed powzięciem uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak na gruncie PCC potraktować pożyczkę udzieloną przez komandytariusza spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy księgować operacje kasowe w przypadku braku prowadzenia konta kasa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy ująć faktury korygujące dotyczące lat poprzednich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jak ocenić ryzyko zawodowe pielęgniarki metodą REBA?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane z działów specjalnych produkcji rolnej w przypadku zmiany formy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo zastosować w gminie prewspółczynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt powstały w wyniku dokonania zakupu przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymany nieodpłatnie sprzęt sportowy o niskiej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o wypłatę zaległego niewypłaconego dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto w zakładzie produkcyjno-remontowym dokonuje odbioru pomieszczeń i stanowisk pracy wraz z ich wyposażeniem technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Na jakim druku zgłosić do urzędu fakt wypłaty wynagrodzenia zmarłego pracownika członkowi jego rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek poinformowania pracowników o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

W jakich przypadkach możemy mówić o sprzedaży jednostki wyodrębnionej funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich przypadkach podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakie przychody księgować opłaty za rezygnację z zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

W jaki sposób można rozliczyć mieszkańców gminy pod kątem opróżniania nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować zapis dotyczący przewidywanego terminu przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowizję za przelewy bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Z jakim dniem powinna nastąpić zmiana wysokości odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 stycznia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do pracy we wszystkich przestrzeniach zamkniętych należy wystawić pisemne polecenie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy drabiny "samoróbki" mogą być użytkowane w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy grunt, który jest w ewidencji gruntów określony symbolem Br-Ls, jest gruntem rolnym, czy leśnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy komisja BHP może stwierdzić brak potrzeby wykonywania pomiaru stężenia substancji chemicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu stratę z tytułu zbycia przedawnionej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy ubezpieczyć dzieci uczestniczące w zajęciach w bibliotece pedagogicznej w czasie ferii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 stycznia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne