Questions and answers

Czy usługi zarządzania jednostką mogą być opodatkowane podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy utwardzony plac wokół budynku administracyjno-magazynowego jest budowlą opodatkowaną podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy uzyskanie kategorii wyższej do obsługi wózka upoważnia do obsługi wózków kategorii niższej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy użytkownik substancji niebezpiecznej może dodać do niej inną substancję?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wartość opon niewykorzystanych w danym roku podatkowym należy ująć w remanencie na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży środka trwałego należy skorygować odliczony wcześniej VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykupienie usługi Dropbox podlega pod podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wyprostowanie zapisów w ewidencji środków trwałych wiąże się z korektą PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wysokości wszystkich stopni w biegu klatki schodowej muszą być jednakowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy za pracę w święto przypadające w dniu wolnym od pracy przysługuje ekwiwalent?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zbiornik magazynowy gazu LNG możemy zaliczyć do urządzenia infrastruktury technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaka musi być szerokość otworu drzwiowego do gabinetu zabiegowego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jaki adres zamieszkania i jaki urząd skarbowy należy wpisać w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dane należy uwzględnić przy obliczaniu emisji rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie obowiązki ma pracodawca, na którego terenie pracownik uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakie szafki należy zapewnić pracownikom w szatni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione, by móc dokonać wyłączenia urządzeń wielkogabarytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup samochodu przed dealera samochodowego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy określić proces poprzedzający przetwarzanie wstępne odpadów - mycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować oprawę oświetleniową do lampy kompaktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak po 2 stycznia 2016 r. prawidłowo udzielić wydłużonego urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak poprawnie sformułować w umowie zapis o miejscu pracy pracownika jeśli firma ma wiele placówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Sobczak Michalina | Aktualne

Jak powinna wyglądać korekta VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia na dwie nierozstrzygnięte części postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługi wykonywane na majątku ruchomym podatnika unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak udzielić dwóch dni opieki na dziecko pracownikowi niepełnoetatowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wystawienia faktury za bezumowne korzystanie z gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Komu należy zwrócić nadpłacony podatek, jeśli wnioskujący o to podatnik zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Kto ponosi opłatę od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Na jakim koncie powinny być zaksięgowane poniesione dodatkowe koszty związane ze sprzedażą mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć fakturę za transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jakiej formie powinna być wyrażona zgoda na wpisanie na listę oczekujących na udzielenie świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykazać ujemną wartość w deklaracji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu usługi świadczonej na materiale podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy awansowanie urzędnika samorządowego na wyższe stanowisko jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy dotację należy wyłączyć z kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dyrektor placówki może w trakcie roku wprowadzić regulamin świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy gwarancje podlegają amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy koszty zaksięgowane w 2016 r. po audycie, spółka może uznać za koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy montaż kolejnego kotła w instalacji energetycznej powinien być traktowany jako istotna zmiana instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy należy zaokrąglać wyliczoną wpłatę w przypadku zaliczenia jej na zaległość główną i odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy opłata bankowa za upomnienie może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy osoba fizyczna może być czynnym podatnikiem VAT, nie rejestrując działalności gospodarczej w CEIDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy oświadczenie pracownika co do sposobu wykorzystania dni opieki bez informacji o dniach lub godzinach jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik prawidło nie dokonał korekty VAT przy sprzedaży środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy podatnik świadczący jedynie usługi VAT NP może odliczać VAT naliczony z faktur zakupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownik, który spał na nocnej zmianie może zostać zwolniony dyscyplinarnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik OPS może podpisywać decyzje, które sam merytorycznie opracowuje merytorycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy rodzice mogą podzielić się dniami lub godzinami opieki na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy staw można wykorzystywać jako odbiornik oczyszczonej deszczówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne