Questions and answers

Czy koszty zastępstwa procesowego mogą stanowić koszt podatkowy przy przegranej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mam prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury grudniowej w miesiącu jej otrzymania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można wystawić notę korygującą do faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy otrzymanie odszkodowania w kwocie brutto wywołuje w firmie skutki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT darowizna działki na rzecz członków rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy powierzchnia nieużytkowanego poddasza w budynku magazynowym powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dwie umowy o pracę na różne zakresy obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługuje nabywcy już w momencie dokonania przelewu środków z konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu w zamian za akcje należy księgować poprzez konta kosztów i przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy zmiana wykorzystania klasy szkolnej na klasę przedszkolną wymaga zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż apteczki wraz z wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaki wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego należy udzielić pracownicy, która przysposobiła 2 letnie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak należy opodatkować dochód z tytułu umorzenia odziedziczonych certyfikatów inwestycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku, gdy urząd skarbowy wszczął w tym samym czasie dwie odrębne kontrole u podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż szyszek ze zbioru w miejscach ogólnodostępnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracodawca, jeżeli pracownik wnosi zastrzeżenia co do wysokości zwrotu kosztów za okulary?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na potrzeby VAT zwrot kosztów szkolenia dokonany przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach wynagrodzenie pracowników w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić kwotę odsetek od zaległej raty oraz odsetek proporcjonalnych do pobrania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy należy ująć do kosztów podatkowych wydatki na noty księgowe za opłaty drogowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy należy uznać, że na utwardzonym terenie wykonano parking?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Kiedy spółka powinna wykazać faktury zaliczkowe w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakich przypadkach projekt budowlany nie musi zawierać charakterystyki energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

W jakim terminie należy rozliczyć przychody z działów specjalnych produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo wykazać zakupiony towar w kolumnie 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

W którym momencie powstanie przychód w związku z wystawieniem paragonu przed wysyłką towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W którym momencie skorygować przychody w związku z zwarciem ugody sądowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy darowizna na rzecz ochotniczej straży pożarnej podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy fakt równoległego zatrudnienia wpływa na wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy gmina może sfinansować usunięcie dzikiego wysypiska śmieci z terenu należącego do osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy korzystniejsza jest sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy sprzedaż poszczególnych aktywów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszty związane z realizacją programu lojalnościowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy księgę inwentarzową można prowadzić w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy makulaturę i stare ubrania należy traktować jako odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy mimo zawieszenia działalności należy rozliczać różnice remanentowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy można łączyć obręby geodezyjne położone na terenie jednej gminy w celu opracowania UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można wykorzystać do utwardzenia powierzchni drogi odpady klasyfikowane pod kodem 17 01 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy należy opodatkować prezent urodzinowy dla zasłużonego obywatela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy rozpoznać import usług dotyczący zakupu dodatkowego ubezpieczenia do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT od paliwa lub kosztów eksploatacyjnych stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie posiłku w ramach programu lojalnościowego powinno zostać opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne