Questions and answers

Dla jakich prac wymagane jest pozwolenie na ich wykonywanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jaka powinna być odległość konstrukcji słupa wysokiego napięcia 110 kV od budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki dokument powinna wystawić firma windykacyjna za koszty poniesione w związku ze ściąganiem należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie przepisy u.ś.r. należy zastosować do matki ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć jazdy prywatne pracownika, który za paliwo płaci firmową kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od dochodu w kwocie 2500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na budowę miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy osobie współpracującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Jak udziałowiec spółki z o.o. opodatkowuje pożyczkę otrzymaną od spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wyznaczyć przerwę w przypadku pracy przy monitorze komputerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zaksięgować i wycenić przyznane prawa do emisji gazów cieplarnianych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak zrekompensować pracę w szóstym dniu tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zrekompensować wynagrodzeniem pracę w godzinach nadliczbowych w systemie pracy równoważnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu faktur wystawianych na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto wydaje decyzję środowiskową na prace modernizacyjne obejmujące pogłębienie dna rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Na jakiej podstawie nieściągalną wierzytelność można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób poinformować nauczycielkę o udzieleniu jej urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić proporcję odliczenia VAT od 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób przydzielić nauczycielom dodatkowe godziny nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć dochody z pracy na terenie Holandii i Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinien zrobić płatnik, jeśli ZUS powiadomi go o przekroczeniu składek emerytalno-rentowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Co zrobić z udzielonym dodatkowym urlopem macierzyńskim, którego już nie przewidują przepisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy atak padaczki można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy część VAT nieodliczona przy zakupie samochodu osobowego należy księgować w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy decyzję przyznającą zasiłek rodzinny można wydać przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy do stawów wykonanych przed 2000 r. ma zastosowanie art. 206 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy do wypełniania dokumentacji szkolnej można używać ścieralnych długopisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy firma windykacyjna ma prawo żądać zapłaty za te koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy koszty kuligu zorganizowanego dla pracowników i ich rodzin mogą stanowić koszty pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy mamy obowiązek przyjęcia maszyn będących przedmiotem leasingu do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy można wydać podatnikowi kopię decyzji wymiarowej, jeśli nie odebrał jej pomimo dwukrotnego awiza?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy można zaszczepić dziecko w obecności opiekuna faktycznego nie będącego opiekunem prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Ucieklak Wiktoria | Aktualne

Czy MPK jest zobowiązane do stosowania preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy korygować dokument celny, jeśli otrzymaliśmy fakturę zmniejszającą od sprzedawcy towaru ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy należy wypłacić dodatek w wysokości 100%, jeżeli została przekroczona średniotygodniowa norma czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy należy wystawić fakturę VAT z tytułu odsetek od pożyczki udzielonej firmie powiązanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy naliczanie odsetek danego dnia musi odbywać się w określonym czasie (do określonej godziny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy odszkodowanie uzyskane w ramach umowy o zakazie konkurencji stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy okres użytkowania odzieży i obuwia roboczego wydłuża się o dni, w których pracownicy nie pracują?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy opłata za wydanie certyfikatu inwestycyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy pisanie artykułów powinno być przedmiotem umowy zlecenia czy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy pomost pływający jest urządzeniem wodnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może pociągnąć pracownika do odpowiedzialności z weksla in blanco?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownicy, która w 2014 r. otrzymywała dodatek stażowy, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi, który wrócił do pracy po półrocznym zwolnieniu, można zmienić zakres obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy przeróbka samochodów z 4-osobowych na 5-osobowe spowoduje zmianę statusu samochodów w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sporządzając sprawozdanie skonsolidowane włączamy spółkę, która jest zależna tylko w 49%?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy sprzedaż wyrobów medycznych może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki związane z kosztami prowadzonego procesu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne