Questions and answers

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę poszukiwania kontrahentów na Ukrainie dla białoruskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży gruntu na rzecz osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakich odliczeń i ulg może dokonać pracownik, którego dziecko w czerwcu 2015 r. ukończyło 25 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie regulacje stosować do wynajmu samochodu ciężarowego pomiędzy przedsiębiorca i pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jakie są ograniczenia w składowaniu odpadów biodegradowalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy interpretować odesłanie z przepisu art. 29 ust. 4 do ust. 1 i 2 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Jak należy prowadzić lekcje, gdy na zastępstwach nauczyciel łączy dwie klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT opłaty portowe związane z przetrzymaniem kontenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić skald rodziny przy zasiłku rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć odsetki zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać delegacje sportowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody uzyskane z pracy w Szwajcarii i Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone na terenie Niemiec dla polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozumieć roczny obrót przy wyliczaniu proporcji dla odliczeń mieszanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić koszt w przypadku zbycia części gruntu nabytego aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić przeciętny tygodniowy czas pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od wystawionej faktury za udostępnienie usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu opłaty produktowej zapłaconej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Na jaki dzień powinna być aktualna mapa do celów projektowych, na której sporządzono projekt zagospodarowania działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

W jakiej sytuacji organ podatkowy jest umocowany do przeprowadzenia czynności sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób mogę skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku, gdy mój kontrahent zalega mi z płatnością?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić fakturę z tytułu świadczenia usług obsługi prawnej dla kontrahenta z siedzibą w Izraelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający może wycofać wezwania do uzupełnień, jeżeli nie ma podstaw do wzywania wykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

W którym momencie wykazać przychód osoby fizycznej z tytułu pośredniego posiadania udziału w spółce osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy inspektor UDT powinien dokonać potwierdzenia daty następnego przeglądu, umieszczając naklejkę na mszynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można zapisać w regulaminie konieczność potwierdzania wejścia i wyjścia z pracy kartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wynagrodzenie pełnomocnika zagranicznego przedsiębiorcy podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak do dochodu na gruncie u.p.s. wliczyć wyrównanie świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć termin końcowy przyznania świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak sformułować sentencję decyzji dot. zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak wyliczyć urlop nauczyciela zatrudnionego na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy roczny staż pracy w Centrum Kultury można utożsamiać z podjęciem pracy w urzędzie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przekazanie aportem budowli bez gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dostawa terenów budowlanych w drodze dożywocia podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje przepis ograniczający długość okresu rekultywacji składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy koszty projektu technicznego można ująć w kosztach podatkowych w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy mamy prawo odliczyć podatek naliczony z faktur zakupowych sprzed dnia rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można kierować do prywatnego DPS, gdy brak miejsca w publicznej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na gruncie podatku CIT możliwe jest połączenie odrębnych wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy na kasie fiskalnej należy ujmować koszt wysyłki towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy podać do publicznej wiadomości informację o odmowie wydania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy należy ująć w spisie z natury budynek wybudowany w 1997 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo można wypłacić wynagrodzenie za czas dwóch tygodni ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy niemiecka płaca minimalna została określona w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie osadów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w związku z uszkodzeniem mienia zleceniodawcy stanowi przychód zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym brata można zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracę w gospodarstwie rolnym teściów, które przejął małżonek, należy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa nowej sieci wodno - kanalizacyjnej, jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy przepisy o CIT dopuszczają przeniesienie własności dopiero po wykorzystaniu całej partii danego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lutego 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne