Questions and answers

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim terminie można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który odbył ćwiczenia wojskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględnić przy ustalaniu wysokości odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy komunalna oczyszczalnia ścieków może przyjmować i wprowadzać do urządzeń oczyszczalni uwodnione odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy książka raportów pielęgniarskich może być prowadzona w wersji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy kuchnia w lokalu mieszkalnym może mieć wysokość mniejszą niż 2,5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy lekarzowi zatrudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy przysługuje dodatek za pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy losowanie nagród dla pracowników jest loterią fantową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy możliwe jest odwołanie od rozpatrzenia skargi na pracę dyrektora szkoły złożonej do kuratorium oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można narzucić łączne wykorzystanie przerw przez pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy można przyjąć dziecko do ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w trakcie trwania roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można wliczać do tzw. osób niewidomych pracownika z kodem 04-O, który posiada lekki stopień niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi prawidłowo wypłacono nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nowemu pracownikowi należy zapłacić za czas szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy ostatni meldunek przesądza o właściwości OPS przy kierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pielęgniarka instrumentariuszka może asystować do cięcia cesarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Czy pobyt w szpitalu osoby uprawnionej do SZO powoduje utratę prawa do zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy podczas realizacji umowy o zamówienie zawartej przed 1 stycznia 2016 r. można naliczyć odsetki za opóźnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy suwnica wykonana na działce jeziora w 1973 r. wymaga uzyskania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy środki trwałe zakupione z ZFRON generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy ulga na własny cel mieszkaniowy ma zastosowanie także do cudzoziemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy umowa szkoleniowa może być zawarta na okres krótszy niż czas trwania studiów, których dotyczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy urlopu ojcowskiego można udzielić w terminie krótszym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy wspólnota powinno odliczać VAT od zakupów według współczynnika, czy prewspółczynnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wszystkie przychody uzyskane w SSE korzystają ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki związane z pozyskaniem najemcy można ujmować kosztach podatkowych w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak bilansować czas pracy pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak długo jest ważny certyfikat rezydencji wystawiony w sierpniu 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie konsekwencje grożą płatnikowi, który nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jakie są skutki zawarcia umowy na okres próbny przekraczający 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć działalność polegającą na prowadzeniu biura podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy interpretować pojęcie „siedziby ludzkie”?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć usługę dowozu dzieci do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować umowy zawarte z cudzoziemcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak powinna być dokumentowana utrata dochodu z zatrudnienia przy świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić datę sprzedaży za usługi transportowe w firmie spedycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać jazdy wykonywane przez wspólnika spółki komandytowej prywatnym samochodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczać zapłaty uzyskane za pośrednictwem komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak szwedzki rezydent powinien rozliczać dochody z działalności gospodarczej wykonywanej w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić właściwość gminy, jeśli klient często zmieniał miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak ustalić właściwość gminy przy kierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak ustalić wymiar urlopu na żądanie radcy prawnego zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego przy zmianie etatu z całego na 1/2?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak uzasadnić decyzję odmawiającą przyznania świadczenia rodzicielskiego obywatelce Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć wymiar opieki nad dzieckiem w godzinach, jeżeli pracownik zmienia wymiar etatu w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować drewno pozyskane poprzez wycinkę drzew zleconą spółce przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaokrąglamy odsetki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu zakupu automatu sprzedaży do zabawek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy należy złożyć deklarację ZUS DRA, jeżeli wypłata wynagrodzenia nastąpiła w tym samym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy powstanie przychód z aparatów wrzutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy pracownik może odmówić świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy zwolnienie z wykonywania pracy można zakwalifikować jako prywatne wyjście?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Komu wypłacić świadczenia po zmarłej pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne