Questions and answers

Czy podatnik może skorzystać z kwartalnego rozliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo jednostronnie wyznaczyć pracownikowi termin wykorzystania urlopu zaległego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy pracodawca może wyłączyć możliwość korzystania z ZFŚS przez emerytowanych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik korzystający z samochodu sporadycznie powinien przejść badania, takie jak pracownik na stanowisku kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo zwykłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy premia roczna powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy prowadzenie telewizji internetowej jest zwolnione z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, które nie mieszka z matką w domu rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy społeczny inspektor pracy powinien być obecny przy wysłuchaniu pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy starosta powiatu może wydać pozwolenie na budowę dla inwestycji, której inwestorem jest ten sam powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy staż pracy w konkretnej placówce może być jednym z kryteriów zwalniania nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy transakcja sprzedaży własności niezabudowanej nieruchomości podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku wykonawców, którzy nie są płatnikami podatku VAT oferta netto jest ofertą brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy wspólnota powinna złożyć wstecz deklaracje CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypłata kontrybucji finansowej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wystawienie przez podwykonawcę korygujących faktur z doliczonym podatkiem VAT w stawce 23% jest możliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zmiana ilości udziałów powoduje obowiązek zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką maksymalną wysokość może posiadać budynek parterowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaką metodę - kasową czy memoriałową - należy zastosować przy rozliczeniu rocznym CIT we wspólnocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż żelek luzem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż do innej firmy gotowego ciasta na naleśniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła umowa użyczenia solarium członkowi rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie urlopy przysługują nauczycielce, która 1 lutego 2016 r. urodziła dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaki sposób sfinansowania samochodu osobowego będzie korzystniejszy ze względu na ujęcie w koszty - leasing czy kredyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki wymiar zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy, która w trakcie urlopu wychowawczego urodzi dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy interpretować zapis art. 3 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak powinien postąpić pracownik, który po powrocie z urlopu wychowawczego dowiedział się o likwidacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak powinna być ustalona podstawa opodatkowania budowli wniesionej aportem do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinny być oznakowane reduktory do butli acetylenowych i tlenowych używanych do spawania?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak radca prawny powinien rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty przy zmianie rodzaju prowadzonych ksiąg?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak zaksięgować wypłatę dywidendy udziałowcowi spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy organ przyznający świadczenia rodzinne ma prawo do zastosowania metody "złotówka za złotówkę"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kto powinien wyrazić zgodę, jako właściciel wody, w przypadku zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego wykonania stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Na jaki okres czasu zamawiający może zawrzeć umowę na dostawę samochodu w formie leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Przez jaki okres należy przechowywać rejestr chorób zawodowych i dokumentację związaną z chorobami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Według jakich zasad przyjąć składniki z aportu w utworzonej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości organ prowadzący powinien wyodrębnić środki na doskonalenie nauczycieli w budżecie na rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jakim okresie należy pobrać cztery próbki wód dopływających do obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób o przewidywanych ocenach dla dziecka należy powiadomić rodzica, który nie przyjdzie na zebranie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Za jaki miesiąc należy doliczyć świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy akcjonariusz jest pomiotem powiązanym w przypadku podwyższenia lub obniżenia kapitału spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy dokumenty, które posiada podatnik, są wystarczające do potwierdzenia WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy eksploatujący platformę przeładunkową hydrauliczną powinien przejść kurs potwierdzony przez UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy emeryt może wystawić rachunek za dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy jest możliwość nierozliczenia straty w zeznaniu rocznym mimo jej odliczania w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy lekarz weterynarii świadczący usługi badania mięsa może skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne