Questions and answers

Czy nabycie audycji od dostawcy audiowizualnego powoduje wyłączenie stosowania przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Jakie kryteria oceny ofert może zastosować zamawiający w przetargu na usługi sprzątania miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Kiedy powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek organizowania przetargu na usługi pozyskiwania drewna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w rejestrze osób narażonych na czynniki rakotwórcze należy uwzględniać osoby zatrudnione na podstawie zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy brak oświadczenia o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej podlega uzupełnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy w skierowaniu na badania lekarskie można posłużyć się zbiorczą nazwą stanowisk pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy wydatki na obsługę produkcji wydawniczej stanowią koszt bezpośredni działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie okresy zatrudnienia mają wpływ na wysokość odprawy wypłacanej przy zwolnieniach grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy informacja na temat podwykonawców zawarta w ofercie może mieć charakter ogólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup logotypu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana pozwolenia na budowę może powodować zmianę przedmiotu zamówienia publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy okres próbny może trwać dłużej niż 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Od którego dnia należy liczyć limit zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który powierzył pracownikowi firmową kartę kredytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak potraktować nieobecność w pracy ciężarnej pracownicy, która udała się na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik powinien podpisać umowę o pracę przed przystąpieniem do czynności służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy należy odrzucić ofertę, w której wykonawca błędnie wpisał wartość jednego z kryteriów oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy użyczenie nieruchomości przed sprzedażą może powodować powstanie nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może zawrzeć umowę na dostawę internetu o wartości 60 zł miesięcznie, na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy brak pełnoletności matki w dniu składnia wniosku o świadczenie wychowawcze pozbawia ją prawa do tego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak powinien postąpić organ w sytuacji, gdy otrzymał wniosek o legalizację dwóch zbiorników wodnych wykonanych w latach 70.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Gdzie należy płacić składki ZUS w przypadku Ukraińca z rumuńskim paszportem świadczącego pracę w Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są konsekwencje nieprawidłowo złożonego wniosku o świadczenia rodzinne oraz o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy wykaz osób i kwalifikacji może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy teren, na którym wydobywana jest kopalina należy zakwalifikować jako LAeq czy LDWN?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie skutki prawne wywoła brak zgody właściciela rowu na wprowadzanie do urządzenia nadmiaru wody ze stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy zaksięgować notę odsetkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wnioskodawcy przysługuje zasiłek rodzinny, jeżeli pozostaje on w nieformalnym związku z rodzicem jego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy z faktury za najem samochodu podatnik może odliczyć 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura prowadzenia ewidencji i kontroli zbiorników bezodpływowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy od 5 września 2016 r. zmieniają się zasady finansowania pobytu w domu dla bezdomnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jakie wymagania powinno spełniać pomieszczenie dyżurki lekarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jak można rozliczać czas pracy, jeżeli istnieje potrzeba pracy w soboty i niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy siostry mogą wspólnie rozliczać przychody z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Na jakich zasadach następuje zwolnienie z odpłatności za usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jak powinien postąpić organ w przypadku zwrotu nienależnie pobranego SZO przez organ emerytalno - rentowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy organ może wydać kartę wędkarską podmiotowi, który tymczasowo zameldowany jest w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dziedziczenie po małżonku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne pożyczki podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie są zasady wypłacania dodatku stażowego, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi organizacji ogniska wraz z konsumpcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy podatnikowi przysługują 50% koszty uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownika w okresie ochronnym można przenieś na 3 miesiące na inny oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy komisant może ująć w kosztach fakturę na towar, którą otrzyma od komitenta wraz z tym towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawkę VAT trzeba zastosować do czynszu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podmiot powinien uzyskać decyzję środowiskową na budowę suszarni tarcicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Kiedy dłużnik ZUS może odzyskać część niesłusznie naliczonych i potrąconych kosztów komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik szkoły może pełnić funkcję ABI?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Do jakiej kwoty można zająć środki na rachunku bankowym pochodzące ze świadczenia emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Kto musi podpisać ocenę ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Dlaczego przy pracach na wysokości nie można stosować hełmów z dwupunktowym paskiem podbródkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dla dostaw produktów leczniczych, mięsa lub pieczywa można stosować jedynie kryterium ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne