Questions and answers

Czy spółka może w trakcie roku wybrać szczególną metodę rozliczania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy umowa o dzieło wlicza się do stażu pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wartość sfinansowanych ze środków pracodawcy badań psychologicznych jest przychodem ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wicedyrektor szkoły powinien ukończyć studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta powinien wezwać stronę do dostarczenia nowej decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zwrot za używanie przez pracownika socjalnego samochodu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do usług medycyny estetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do sprzedawanych budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegację do dwóch krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczać nagrody w konkursie dla pracowników innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody z tytułu wynajmu lokalu w ramach aparthotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć akcyzę od wina przelanego w składzie podatkowym do innych butelek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozwiązać umowę o pracę z inspektorem pracy powołanym na pięć lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu zakupu udziału w celu ich umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować odsetki od nieterminowej zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy podstawę zasiłku macierzyńskiego należy przeliczać na nowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek rozliczenia VAT u najemcy (hotel)?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy rozliczać przychód z tytułu użytkowania auta służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Na podstawie jakiego przepisu należy ustalić powierzchnię projektowanej zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

W którym kraju opodatkować dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki cypryjskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dochody z tytułu prowadzenia wykładów we Francji i Belgii należy opodatkować w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do oleju palmowego należy dołączyć kartę charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy emeryt rolnik może być opodatkowany w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy gminie będzie przysługiwało odliczenie VAT od momentu dokonania centralizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy istnieje wymóg, aby dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym znajdowały się na salach chorych oddziału rehabilitacji stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy korzystając z Internetu mobilnego w miejscu zamieszkania można skorzystać z ulgi internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można sprzedać nadkład usuwany w celu udostępnienia złoża?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Król Lidia | Aktualne

Czy należy opodatkować otrzymany przez pracownika bon towarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od usługi abonamentu za świadczenie usług monitoringu GPS pojazdów należy odliczyć 50% czy 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy posiłki profilaktyczne i noclegi zapewnione przedsiębiorcy stanowią jego przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika do innego lekarza medycyny pracy na powtórne badanie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy pracownik urzędu skarbowego ma prawo skopiować deklarację?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy projekt budowlany na wieżę elektrowni wiatrowej podlega uzgodnieniu z Lotnictwem Cywilnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przedstawienie dostępności kredytu na koncie spółki córki może być spełnieniem warunku postawionego przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy samorządowa instytucja kultury musi odrębnie stosować dwie proporcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta opiniuje plany ograniczania niskiej emisji dla gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy uczeń pełnoletni powinien samodzielnie złożyć wniosek o stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 marca 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne