Questions and answers

Czy wydatek, jaki ponosi spółka wnosząca aport w związku z wyceną udziałów stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zostały opracowane Najlepsze Dostępne Techniki - BAT dla branży energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturowaniu kosztów przesyłek pocztowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie dokonywanie "zwrotu" na kartę podarunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje są niezbędne do prowadzenia okresowych szkoleń z zakresu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie obowiązki informacyjne do US i innych organów ma spółka z o.o., która posiada oddziały na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki jest wpływ likwidacji fundacji będącej dłużnikiem na prowadzone sądowe postępowanie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozumieć pojęcie robót budowlanych w przepisach p.z.p. i p.b.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak ustalić proporcję VAT dla podmiotów, u których sporadycznie występują transakcje zwolnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy konieczne jest zabezpieczenie kanałów naprawczych pojazdów samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód przy usługach ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku misji gospodarczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT przy usłudze świadczonej przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć wartości wyrażone na fakturze w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy układać arkusze ocen uczniów technikum dla poszczególnych zawodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy dla bioelektrowni o mocy 6 MWe należy uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy instalacja odciąg spalin stanowi instalację energetycznego spalania paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy pracodawca może zaproponować pracownikowi pracę w innym oddziale, odległym o 100 km

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy chorujący pracownik Inspekcji Handlowej ma prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy dodatek stażowy należy się z każdego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy izba przyjęć/SOR ma obowiązek nieodpłatnie badać pokrzywdzonych np. ofiary gwałtu, przywożone przez Policję?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy jedna osoba fizyczna może prowadzić dwa odrębne przedsiębiorstwa w Polsce i Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy miejsce postojowe powinno być sklasyfikowane jako budynek (ich części) zajęty na wykonywanie działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można sprostować oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy niepotrącony podatek i składki ZUS stanowią przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odzysk polegający na renowacji i naprawie beczek metalowych wymaga wydania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy prawo opiekuna do renty rodzinnej z ZUS wpływa na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy spółka może w trakcie roku wybrać szczególną metodę rozliczania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy umowa o dzieło wlicza się do stażu pracy pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy wartość sfinansowanych ze środków pracodawcy badań psychologicznych jest przychodem ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy wicedyrektor szkoły powinien ukończyć studia lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta powinien wezwać stronę do dostarczenia nowej decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy zwrot za używanie przez pracownika socjalnego samochodu prywatnego do celów służbowych podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik do usług medycyny estetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować podatnik do sprzedawanych budynków?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć delegację do dwóch krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne