Questions and answers

Czy zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione przez wykonawcę w formie papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Andała-Sępkowska Justyna | Aktualne

Czy wydatki związane z poszukiwaniem nabywcy udziałów stanowią koszt spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób można ustalić zasady pobierania opłat za parking przy zawarciu umowy użyczenia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Sputowski Arkadiusz | Aktualne

Jaka jest prawidłowa data końcowa na rozliczenie środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak sformułować klauzulę informacyjną dla uczestnika kursu żeglarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy do wartości pozostałego środka trwałego należy dodać dostawę, montaż i uruchomienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy możliwe jest złożenie wniosku do urzędu drogą mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Kiedy następuje przedawnienie roszczenia z tytułu zajęcia pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Komarnicki Michał | Aktualne

Czy wniosek o wydanie zaświadczenia Czyste powietrze należy przekazać do gminy miejscowo właściwej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy gruz może być magazynowany na prywatnej działce celem dalszego wykorzystania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy kosiarki spalinowe mogą być parkowane w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy odpad o kodzie 16 03 04 można uznać za odpad obojętny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Grzegrzółka Robert | Nieaktualne

Od jakiej daty istnieje niepełnosprawność osoby, która ubiega się o dodatek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochody niemieckie uzyskane przez podatnika w wieku 21 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczać dotację dla szkoły publicznej ogólnodostępnej nie prowadzonej przez JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy naliczanie rekompensaty za opóźnienie przez jednostkę budżetową jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Romaniuk Joanna | Aktualne

Czy Inspektor Sanitarny może nakazać utworzenie ustępu ogólnodostępnego w budynku dworca autobusowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak postąpić w ofertą, gdzie jedna strona formularza asortymentowo cenowego nie jest poprawnie podpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy odprowadzamy podatek od ubezpieczenia grupowego opłaconego w okresie zasiłkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z SARS-CoV-2 pracodawca powinien prowadzić rejestr pracowników narażonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kiedy należy wypłacać ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy wiata, w której będą sortowane odpady nie jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy organ może umorzyć opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dokumenty do rejestracji jachtów i innych jednostek pływających muszą być w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność może starać się o rentę z tytułu choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zużyte elementy stolarki budowlanej można traktować jako "zużyte artykuły pokonsumpcyjne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jak należy prowadzić dokumentację dla hospitalizacji w trybie ambulatoryjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy montaż lamp solarnych o wysokości 4 m będzie wymagać zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czyim obowiązkiem jest zapewnienie udziału kierowników robót innych branż?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kto powinien uregulować fakturę za wyłapanie i transport psa do przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy płacone alimenty na rzecz matki można odjąć od dochodu do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy mam zażądać dołączenia deklaracji CE do wniosku o rejestrację dwóch skuterów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne