Questions and answers

Czy wójt może wydać decyzję nakazującą uprzątnięcie terenu, na którym składowano odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Ile wynosi stawka odsetek za opóźnienia w zapłacie za fakturę w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką odległość należy zachować między magazynem wolnostojącym ognioodpornym a halą produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać korekty VAT w związku ze sprzedażą samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie elementy powinien zawierać projekt instrukcji gospodarowania wodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak na gruncie u.ś.r. potraktować wydzierżawienie ziemi w celu uzyskania emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie pracownikowi akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak osoba fizyczna zatrudniająca zleceniobiorcę powinna rozliczyć tą umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak poinformować pracowników o tym, że przy wychodzeniu z pracy będą kontrolowane ich torby?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak powinna wyglądać informacja przesyłana do inspektora pracy w przypadku zawierania umowy na czas zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak po zmianach k.p. prawidłowo zawrzeć umowę z pracownikiem sezonowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT rabat obniżający podstawę opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za bilety lotnicze wystawioną ze stawką VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo transakcję nabycia udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak ustalić średnią liczbę godzin pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy podatnik musi dokonać rocznej korekty VAT, jeśli zrezygnowałem z VAT w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na remont?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy toczy się postępowanie ws. przyznania świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić pracownicy zasiłek za czas pobytu pracownicy w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

W którym momencie należy uwzględniać w deklaracji VAT-7 korekty dot. sprzedaży na zasadzie odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co powinna zawierać instrukcja pracy na wypadek wystąpienia epidemii grypy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy dla instalacji gazu LPG powinna być sporządzona ocena zagrożenia wybuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy domki kempingowe typu holenderskiego można zamortyzować w sposób jednorazowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć wypis z rejestru gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy fundacja może przewozić dzieci na zawody sportowe busem 9-osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy koszt wynajętego mieszkania jest dla prezesa spółki przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy montaż bramek na boisku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy możliwe jest wycofanie samochodu z działalności i sprzedaż bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy na gruncie u.p.s. dochód osoby należy pomniejszyć o składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy odpłatne zbycie nieruchomości po scaleniu i podziale podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy organ prowadzący może zmniejszyć wielkość dodatku funkcyjnego w trakcie kadencji dyrektora placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy osobie, która w kwietniu 2015 r. odeszła z pracy, należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatnikiem podatku od nieruchomości jest właściciel danej nieruchomości, czy posiadacz samoistny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy polska spółka prawidłowo rozlicza VAT od importu towarów z Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo wydatek na studia pracownika zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim ma prawo do odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy prezydent miasta, jako strona postępowania administracyjnego, może złożyć odwołanie od własnej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy przedsiębiorca ma prawo zastosować stawkę 0% i potraktować transakcję jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy nowym czasowym stosunku pracy trzeba zakładać pracownikowi nowe akta osobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne