Questions and answers

Czy koszty związane z organizacją konkursu, w tym z ufundowaniem nagrody, można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszt zakupu okularów dla pracownika stanowi koszt uzyskania przychodów pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy korygować wartość początkową budynku w przypadku ustalenia, że jest ona zaniżona?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na parkingu urzędu powinni mieć możliwość parkowania wszyscy jego pracownicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy obcokrajowiec może się rozliczyć wspólnie z małżonką z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odpady zmieszane - zebrane w akcji sprzątania świata, należy ująć w sprawozdaniu wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy podwieszenie linii energetycznej pod konstrukcją mostu wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy potrąceń nienależnie pobranych świadczeń może dokonać organ inny niż ten, który wydał decyzję w tej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy po zmianie przepisów pracownica powinna ponownie złożyć wniosek o urlop rodzicielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może opłacać parking tylko pracownikom jeżdżącym autami przez niego produkowanymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownicy na placu budowy muszą zostać zapoznani z planem BIOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy premia roczna otrzymana przez byłego członka zarządu stanowi podstawę wymiaru składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca produkujący koperty powinien złożyć sprawozdanie OPAK w zakresie masy kopert jakie wytworzył?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy rodzeństwo będące opiekunem prawnym osoby ubezwłasnowolnionej ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy spółka produkcyjna musi prowadzić magazyn towarów, jeżeli zakupuje je i odsprzedaje sporadycznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości biurowej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa może nastąpić przed likwidacją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy transakcję spółka powinna potraktować jako import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy trzeba wydać decyzję, jeśli dzień po złożeniu wniosku o zasiłek stały strona zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy uczniom wyjeżdżającym na olimpiadę szkolną w innym mieście należy wydać delegację wyjazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy urząd miasta może wesprzeć kosztowne leczenie niepełnosprawnego mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy wartość gotówki skradzionej przez pracowników można ująć w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w CIT-8 spółka może rozliczyć 100% straty zlikwidowanego oddziału niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy właściciel stawu powinien posiadać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy w regulaminie pracy można określić, iż prawo do nagrody jubileuszowej dotyczy wyłącznie zakładowego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy wydłużony urlop rodzicielski przysługuje w sytuacji łączenia pracy z tym urlopem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wytwornicę pary należy uznać za instalację energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wywiad jest wystarczającą podstawą do wydania decyzji odmownej ws. SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w związku ze złożeniem korekty deklaracji urząd ma prawo rozpocząć na nowo 3 miesięczny termin?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy za niezdolność do pracy w dni wolne należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy złożenie wniosku o urlop rodzicielski chroni przed wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zmiany w k.p. dot. umów czasowych wpływają na termin rozwiązania umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę towarów z Chin, dokonaną w składzie celnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż mieszkania w drodze przetargu po cenie wyższej niż cena wywoławcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie dokumenty musi posiadać podatnik, by opodatkować stawką 0% VAT usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są podatkowe skutki udokumentowania nieściągalności wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacić zleceniobiorca, jeżeli wykonuje dodatkowo umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki organ wydaje zezwolenie na przetwarzanie odpadów w kruszarce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć opóźnione faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak obecnie należy zaksięgować faktury kosztowe za rok 2014, które opłacono w roku 2015?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak obliczyć przysługujący pracownikowi urlop, jeśli zmieniał się wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na druk książek i materiałów małego formatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć otrzymanie od zagranicznego kontrahenta faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku błędnego wykazania w informacji PIT-11 wynagrodzeń należnych w bieżącym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo sporządzić kartę pracy do wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić CIT-8/O?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak ubezwłasnowolnienie strony wpływa na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak udzielić urlopu rodzicielskiego po zmianach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika wcześniej zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak wystawiać zaświadczenia o wynagrodzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy nagroda przyznana prezesowi spółki nie podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy niepoinformowanie o przyczynie niestawienia się do pracy może być postawą zwolnienia dyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę doradczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy przyznać zasiłek celowy na zakup żywności, a kiedy pomoc w formie pokrywania kosztów posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Kto powinien wykazać WNT - podatnik cz leasingodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Na co można przeznaczyć dochód ze sprzedaży, aby uniknąć zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Od jakiego momentu należy naliczać podatek od nieruchomości, od przekazanych sieci wodno-kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakich przypadkach nie wymaga się uzyskania decyzji środowiskowej dla zbierania i przetwarzania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

W jakiej sytuacji można przyjąć, że przyczyną wypadku przy pracy było rażące niedbalstwo poszkodowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W którym roku należy wykazać korektę wynagrodzenia pracowniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne