Questions and answers

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła przekazanie samochodu rodzeństwu podatnika w formie darowizny w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy z ZFŚS można przyznać pracownikowi pomoc rzeczową w postaci wyprawki dla nowonarodzonego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Na jakim koncie należy zaksięgować otrzymaną dywidendę i w jakiej pozycji rachunku zysków i strat ją wykazać?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zaksięgować umorzenie bez wynagrodzenia udziałów posiadanych w innej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy alimenty otrzymywane na starsze dziecko należy wliczyć do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy opłata za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej będzie zwiększała koszt budowy środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak należy rozliczać w kantorze płatności kartą za sprzedaż waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy wypadek przedstawiciela handlowego po terenowej wizycie u klienta można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może zgodzić się na wykorzystanie urlopu wychowawczego, jeżeli pracownik złożył wniosek po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak amortyzować wagi, sprawdzarki cen i drukarki fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy, do którego nabył prawo przed wyborem na stanowisko wójta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Gdzie podwykonawca niemiecki powinien rozliczać przychody uzyskane z tytułu usług świadczonych w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje nabycie własnych akcji w celu ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak zaksięgować kwoty składek zwrócone podatnikowi przez PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy pracodawca może odstąpić od zakupu odzieży ochronnej i polecić jej nabycie pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy gmina może renegocjować umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kiedy pracodawca może żądać od pracownika zwrotu kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W jakiej formie pracodawca powinien poinformować pracownika o nowych godzinach jego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie decyzje z zakresu ochrony środowiska powinien podjąć organ, by móc eksploatować złoże piasku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy właściciel terenu, na którym zlokalizowane jest centrum handlowe, zobligowany jest do przeprowadzenia analizy gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy organ może wydać pozwolenie wodnoprawne, jeżeli nie ma pewności, że podmiot wypełni ustalenia zawarte w operacie wodnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy PIT-39 powinni złożyć wszyscy współwłaściciele zakupionej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały, jeżeli niepełnosprawność istnieje od urodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie skutki wywołuje zakwestionowanie ważności umowy o pracę wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie oczka wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku anulowania zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sposób rozliczenia gwarancji przez podatnika jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik słusznie zakłada, że dostawa urządzenia nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy grupy producentów rolnych muszą sporządzać dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką amortyzować szlifierkę jednotarczową Samba?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do każdego zdjęcia RTG wykonanego w szpitalu, musi być sporządzony opis?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jaki jest obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w szkole szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować nasze rozliczenia z chińskim kontrahentem z 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca może przyjąć zużyty sprzęt w ilości większej niż sprzęt, który został sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy policzyć podstawę opodatkowania przy oddaniu przez wspólnika prawa do nieodpłatnego używania samochodu na okres pół roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy spółka wypłacająca odszkodowanie powinna wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu nieujętego w ewidencji środków trwałych powoduje powstanie przychodu do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować emisję obligacji w zamian za akcje innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy należy odprowadzić podatek dochodowy od odsetek na rachunku bankowym pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić fakturę dla klienta, który zakończył już prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie zasady powinien stosować pracodawca, który planuje czas pracy pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do budowli będącej przedmiotem leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie są zasady przyznania zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy za pracę w systemie czterobrygadowym pracownikowi przysługują dodatki do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy strony stosunku pracy mogą rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy sprzedaż gry planszowej należy rozliczać w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Na czym polega równoważenie odpoczynku dobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy zawrzeć porozumienie zmieniające okres obowiązywania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie za 2 dni na poszukiwanie pracy, gdy pracownik jest wynagradzany według stawki godzinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić przegląd programu gospodarowania odpadami wydobywczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy druk ZUS Rp-7 może stanowić podstawę do zaliczenia danego okresu do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy szkoła publiczna w siedzibie swojego budynku może utworzyć stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto powołuje doradcę metodycznego w powiatowym ośrodku edukacji nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba rozstawiająca rusztowanie na terenie zakładu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy brak przedstawienia kodów odpadów, które wykonawca miałby odbierać z gminy może prowadzić do odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jak rozliczać zagraniczne podróże służbowe pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego stanowi zmianę umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Kiedy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można przydzielić zastępstwa doraźne w dniu, w którym według planu nie pracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jakiej formie zamawiający ma udzielić zamówienia uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Falkowska Magdalena | Aktualne

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 września 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne