Questions and answers

Czy podatek naliczony od usługi prawnej z importu podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do stosowania zerowej stawki VAT przy eksporcie maszyn do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownica, która urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego może skorzystać tylko z 6 tygodni urlopu rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownicy administracji i obsługi mogą odmówić pracy w sobotę, w którą odrabiany będzie 2 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy różnice kursowe powstałe przy zapłacie za fakturę zaliczkową stanowią różnice podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka z o.o. jest podmiotem powiązanym ze szkołą wyższą, która posiada 100% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy transakcja sprzedaży lokalu będzie opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy urlop wychowawczy został udzielony nauczycielce prawidłowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ustanowienie służebności gruntowej nieodpłatnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy VAT naliczony z tytułu WNT, który nie podlega odliczeniu może być KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji starosta może uzgodnić decyzję o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego na gruncie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wypłacone przez belgijskiego pracodawcę można rozliczyć w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy w związku z przekazaniem prezentów w ramach akcji promocyjno-reklamowej firma musi wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy zakup pobytu na turnusie rehabilitacyjnym na rzecz byłego pracownika stanowi nieodpłatne świadczenie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup samochodu używanego od firmy belgijskiej obliguje do rozliczenia WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zamawiający może podać w odpowiedzi na zapytanie wykonawcy nazwy przykładowych oprogramowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zasądzone przez sąd drugiej instancji koszty sądowe mogą stanowić koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zleceniobiorcę obowiązuje niemiecka stawka minimalna wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy zmiana nazwiska przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej do świadczeń z FA wpływa na sytuację tej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do jakiego źródła przychodu zaliczyć najem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Ilu nauczycieli podlega ochronie związkowej w zespole szkół, w którym działają cztery związki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest procedura nadania imienia zespołowi szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak długo pracownik może pracować w narażeniu na mikroklimat gorący?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakich księgowań należy dokonać w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi wykupienie przez członka zarządu spółki samochodu z leasingu po cenie symbolicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy opisać w informacji do umowy okres wypowiedzenia umowy na czas określony trwającej krócej niż 6 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak po zmianie wynagrodzenia prokuratora obliczyć jego odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo stowarzyszenie powinno wykazać w deklaracjach otrzymane darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo stowarzyszenie powinno wypełnić deklarację CIT-O?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo uwzględnić zlecenie w podstawie wynagrodzenia pracownika za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć pożyczkę udzieloną spółce z o.o. komandytowej przez jej udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć składki i podatek po zmianie terminu wypłaty wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak ustalić termin płatności zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak uwzględnić uzyskanie dochodu ze świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek przy pracy, któremu pracownik uległ na terenie innego zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jakiej wartości wg ustawy o rachunkowości i MSSF wprowadzić do ksiąg nieruchomość przejętą za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Jurczyga Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób naliczać rezerwę na niewykorzystane urlopy, jeżeli rok obrotowy spółki kończy się 31 marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Zmiana po zakończonej rekultywacji na nieużytek powinna zostać wykonana przez klasyfikatora, czy przez geodetę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 marca 2016 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Co na gruncie u.ś.r. oznacza dochód uzyskany a co osiągnięty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Co należy zrobić z próbkami po 4 latach od momentu zakończenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy bezumowne korzystanie z usług w zakresie dostarczania wody stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy istnieje lista czynników uciążliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jestem zobowiązany do umieszczania na fakturze (refakturze) informacji o akcyzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy KRD przysługuje biologicznej matce jednego dziecka, wychowującej jeszcze dwoje dzieci partnera?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy kwotę premii rocznej należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na FP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy można dokonać korekty PIT-38 w celu rozliczenia straty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy nieoprocentowana pożyczka generuje w spółce przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy od faktury zakupu kwiatów ciętych dla pracownic z okazji Dnia Kobiet można odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2016 r., Masłowska Małgorzata | Aktualne