Questions and answers

Czy wykorzystanie po przesianiu jednej z frakcji kruszywa do procesu produkcyjnego jest procesem odzysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy wypłata udziałów w związku z likwidacją spółki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wywóz z Polski na Ukrainę odpadów o kodzie 15 01 02 wymaga od przekazującego odpad zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup okularów jest dla pracownika przychodem od którego należy odprowadzić podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zarządca ma uprawnienia do tego by przekazać właścicielowi lokalu kopię skargi na najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy zasądzone, ale niewypłacane alimenty są dochodem osoby ubiegającej się o zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami można wpisać w KPO gminę jako posiadacza odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Duczmal Maria | Aktualne

Czy z urlopu wychowawczego można skorzystać już po kilku dniach w nowej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów nadgarstka można uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zwrot syndykowi kosztów ubezpieczenia OC podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwykłe korzystanie z wód związane jest z własnością budynków zlokalizowanych na tym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Stachowska Marta | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć zakupiony poskrom dla bydła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować doładowanie telefonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować renowację instrumentów muzycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać odpisów amortyzacyjnych, gdy przedsiębiorstwo osoby fizycznej otrzymałem w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaki NIP - szwedzki czy polski - powinien wpisywać podatnik w danych nabywcy usług na fakturach z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia należy zastosować do drugiej umowy na czas określony zawartej bezpośrednio po zakończeniu pierwszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak liczyć okres przedawnienia w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak opodatkować nagrodę uzyskaną przez sołtysa w konkursie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować przychody ze sprzedaży nadwyżki ziemi, powstałej przy robotach ziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć się rezydent niemiecki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak prawidłowo należy wystawić fakturę na kontrahenta czeskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę legalizacji pomostu, który podlega obowiązkowi zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jak rozliczyć niesłusznie pobrane składki od zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak rozliczyć przychód pracownika w przypadku sfinansowania nauki jego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak ustalić podstawę wynagrodzenia za jeden dzień choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy organy podatkowe mogą zakwestionować cenę określoną w umowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto prowadzi szkolenia dla kierownictwa najwyższego szczebla?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakie konto zaksięgować podatek jednego udziałowca zapłacony z rachunku spółki z o.o. spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Według jakich zasad wyliczać wynagrodzenie za czas przerwy na karmienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jakich sytuacjach należy wystawiać PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej pozycji formularza PIT-28 należy wykazać podatek do zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie należy wykazać WDT, jeśli dostawa była realizowania w dwóch turach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób firma posiadająca decyzję na zbieranie odpadów powinna ewidencjonować odpady o kodzie 07 02 13?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2016 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Co decyduje o tym, że określone czynności wykonywane są w ramach stosunku pracy, czy też relacji cywilnoprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy alimenty wlicza się do dochodu na gruncie ustawy wprowadzającej Program Rodzina 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy brak wspólnego gospodarowania wystarczy, aby na gruncie u.p.s. nie zaliczać męża do członków rodziny żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy budowa galwanizerni wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy cesja wierzytelności dokonana na rzecz wspólnika zadłużonej firmy podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dochód z dzierżawionego gospodarstwa rolnego wlicza się do dochodu na gruncie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy do umowy dotyczącej projektu wykonawczego instalacji kablowej można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może upoważnić sekretarkę do podpisywania dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy faktura za zakup swetrów dla pracowników może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy firma, która do produkcji worków używa odpadów powinna uzyskać decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy jest możliwość w technikum wyboru języka angielskiego jako drugiego rozszerzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy kierowcę w transporcie międzynarodowym można zatrudnić honorując aktualne badania od poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy lekarz ma obowiązek powiadomienia policji/prokuratury o fakcie zajścia w ciążę 15-latki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Nieaktualne

Czy małżonkowie w ustroju rozdzielności majątkowej mogą dokonywać sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy materiały składowane na budowie należy ogrodzić taśmą lub łańcuchem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy można odprowadzać ścieki komunalne z oczyszczalni powyżej 10000 RML do stawu przepływowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy nabyte przez teatr usługi kulturalne powinny być wykazane w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy należy płacić PIT od zasądzonych przez sąd: odszkodowania, renty i odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 marca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne