Questions and answers

Jakie obowiązki ma wprowadzający baterie, który w danym roku nie dokonał ich wprowadzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe niesie za sobą aport przedsiębiorstwa do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie składniki należy uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie skutki wywiera zbycie ekspektatywy ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie świadczenia przysługują osobie odbywającej bezpłatny staż, która uległa wypadkowi na terenie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakim szczepieniom muszą poddać się pracownicy, którzy zbierają śmieci z poboczy ulic?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak na gruncie PCC opodatkować sprzedaż samochodu do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozliczać baterie lub akumulatory, które są na stałe zamontowane w sprzęcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak postąpić ze środkiem trwałym w przypadku likwidacji spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinien postąpić starosta w przypadku wniosku inwestora o przekwalifikowanie gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinniśmy wycenić import towaru z Chin dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT akcję promocyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak przy zasiłku rodzinnym ustalić dochód uzyskany w okresie zasiłkowym po 1 kwietnia 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak przy zasiłku rodzinnym uwzględnić dochód uzyskany z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak rozdysponować odszkodowanie wypłacone spółce, której skład osobowy z czasów pozwu uległ zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozlicza VAT komis samochodowy, który kupuje samochody od firm na podstawie faktury zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić roczne koszty uzyskania przychodu przy pełnieniu funkcji członka zarządu w 4 spółkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe przy wypłacie gotówki z konta walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak wycenić samochody do dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaklasyfikować mieszaninę z czyszczenia detali w myjce ultradźwiękowej: jako ściek czy odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak zaksięgować otrzymane odszkodowanie OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zaliczać nieściągalne wierzytelności do kosztów w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy można stosować kryterium ceny w ponad 60 proc.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy od usługi budowlanej, która jest wykonywana etapami?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy przy umowach czasowych można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Kiedy towary będące przedmiotem aportu będą kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kto może być przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kto odpowiada za części komputerowe - importer czy podmiot, który montuje je w komputerze i sprzedaje na rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Na podstawie jakiej normy sprawdza się dywaniki dielektryczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jakim terminie należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT nabycie usługi nagrania lektorskiego reklamy od kontrahenta z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować VAT nabycie uszkodzonego samochodu osobowego z salonu z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób wypełnić deklarację (DT-1) na podatek od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach uzyskania przychodu wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji o dotację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na sprzedaż na złom uszkodzonego wózka widłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy inwestor, chcąc odbudować zniszczony kurnik, powinien uzyskać nową decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy na usunięcie bluszczu pospolitego podmiot powinien uzyskać zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy OPS powinien zgłaszać do GIODO zbiór danych osobowych związanych z realizacją Programu 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy przepisy nakazują wyposażyć główny hak suwnicy w zapadkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy starosta powinien zezwolić na wyłączenie 300 m² gruntu klasy RIIIb i zwolnić inwestora z opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jakie warunki techniczne powinien spełniać pojazd wolnobieżny poruszający się po terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak przy zasiłku rodzinnym uwzględnić uzyskanie dochodu z kolejnych umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak według nowych przepisów liczyć wynagrodzenie za okres zwolnienia ze świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przeprowadzenie instruktażu ogólnego za pomocą komunikatora internetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Czy wejście kierowcy na naczepę, która ma wysokość powyżej 1 m należy traktować jako pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie powinno być natężenie oświetlenia dróg prowadzących do wyjść ewakuacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli w protokole odbioru nie ma zapisu dot. należytego wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy dodatek za staż pracy można różnicować w zależności od liczby nieobecności pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy do korzystania z platformy Empatia pracownik OPS powinien mieć specjalne upoważnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy dystrybutor powinien odbierać odpady i utylizować zużyte oprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy istnieją limity w zakresie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek zawierania w treści regulaminu pracy informacji o tworzeniu bądź nie rady pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje ustalona prawem minimalna długość urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy kierownik świetlicy może być prezesem związków zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy makieta może stanowić środek trwały i do jakiej grupy KŚT ją zaliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można dokonać okresowej zmiany warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy można stosować kwotę zmniejszającą podatek u pracownika, który uzyskał dodatek aktywizacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy należy wywozić wody odciekowe ze składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy osoby pełnoletnie wlicza się do liczby uczniów internatu, nad którymi sprawowana jest opieka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne