Questions and answers

Czy sprzedając naprawione samochody, podatnik ma prawo do ich sprzedaży w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie skutki w VAT wywołuje wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć VAT przy nabyciu auta ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak określić wymagania dla schodów zewnętrznych budynku użyteczności publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jaka jest ewidencja księgowa zamiany gruntów przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Kiedy w przypadku importu towarów ze Szwajcarii w procedurze uproszczonej upoważnia firmę do odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy odszkodowanie za wywłaszczenie ze służebności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak powinien postąpić pracodawca, jeżeli pracownik zatrudniony na stanowisku pomocniczym, podjął pracę urzędnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy świadczeniodawca ma obowiązek zapewnienia pacjentowi leku do zabiegu fizjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy rozliczenie delegacji powinno być dokonane w ramach obowiązującego u pracodawcy okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy jest możliwe zaliczenie w koszty faktury z 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wartość wierzytelności w momencie sprzedaży będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oryginalny wyciąg z rachunku bankowego wykonawcy jest wystarczającą informacją banku o wysokości posiadanych środków finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy pracodawca, który kieruje pracownika do pracy w innym miejscu powinien zastosować porozumienie zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy w postępowaniu poniżej progów unijnych zamawiający powinien żądać JEDZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Kiedy zamawiający powinien określić w SIWZ fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy wyjaśnienia z art. 26 ust. 3 p.z.p. i art. 26 ust. 4 p.z.p. dotyczą tych samych okoliczności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy należy sumować ze sobą dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie różnych gmin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy § 14 ust. 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jest przepisem szczególnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy procedura przetargowa na zakup agregatu musi łączyć zakup maszyny i leasing, jeśli zamawiający chce z niego skorzystać?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaki okres powinno obejmować sprawozdanie finansowe spółki z o.o. przekształconej ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy tor kartingowy należy zaliczyć do usług sportu i rekreacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni stanowią budowle na gruncie podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kurator oświaty powinien udostępnić rodzicowi uwagi dyrektora szkoły dotyczące jego dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy na wykonanie trzech pomostów pływających o długości 24 m należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Do kiedy obowiązywała decyzja środowiskowa wydana w 2006 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób organ powinien określić realny termin wykonania obowiązku likwidacji urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podmiot, który wnioskuje o wyłączenie gruntu klasy RIII z produkcji rolnej, powinien ustalić pochodzenie bonitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy w przypadku poboru pojedynczej próbki gleby zastosowanie mają dopuszczalne wartości zanieczyszczenia ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy zwrot kosztów obiadu powoduje powstanie przychodu u pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy jeśli podatnik zdecyduję się sprzedać nieruchomość, będzie mógł skorzystać ze zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy szybka sprzedaż samochodu ma wpływ na datę obowiązku podatkowego związanego z WNT i kursem dotyczącym jego zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak skorygować fakturę w związku ze zwrotem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy matka dziecka, która kontynuuje naukę w szkole ma prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w przypadku likwidacji inwestycji korekta VAT naliczonego od inwestycji jest konieczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się dieta, jeżeli w trakcie podróży służbowej przebywał za zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy istnieje obowiązek odprowadzenia VAT z tytułu zakupionego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zawartą umowę najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Od jakiej kwoty należy odprowadzić składki ZUS w Polsce, jeżeli pracownik został oddelegowany do pracy za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT od zakup samochodu marki Ford Transit?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy bezpłatne przekazanie pakiet startowego do sprzedawanej drukarki rodzi obowiązek naliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wniesienie środków trwałych aportem powinno być poprzedzone korektą VAT odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy budynek magazynowy na płody rolne powinien być wyposażony w instalację elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy sprzedaż ZCP prowadzi do sukcesji w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Co oznacza, że księga wieczysta została zamknięta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy można dochodzić odszkodowania od gminy w wysokości wynagrodzenia pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać przeniesienia kosztów na spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zaliczka na poczet poszukiwania majątku dłużnika, zapłacona komornikowi, stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne