Questions and answers

Czy skradziony towar należy opodatkować 23% VAT jak krajową sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka może zaliczyć do kosztów zobowiązania przejętego przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy wartość nieodpłatnych świadczeń na rzecz przedstawicieli handlowych stanowi dla spółki przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w czasie urlopu macierzyńskiego można uczestniczyć w kursie językowym w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaka jest stawka VAT i symbol PKWiU na wyroby mleczarskie (ser, masło) i mleko surowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką metodą ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy, na którym używa się spektrometru?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie ma prawa i co może zrobić nauczyciel placówki oświatowej, który jest nierówno traktowany przez dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jakie są skutki wpłaty zaległości bez złożenia korekty deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć kwotę wolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup maszyny rolniczej od osoby fizycznej pochodzącej z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć PIT-39 w przypadku kilku transakcji w jednym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w dochodzie przy świadczeniach rodzinnych uwzględnić umowę o pracę po zleceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak wyznaczyć strefę, w której wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Jak zaksięgować listy płac, jeżeli wynagrodzenie nie zostało wypłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Kiedy należy rozliczyć przychód i koszt z tytułu odszkodowania i kosztów naprawy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Kiedy opodatkować odsetki i prowizję w przypadku udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług składowania związanych z usługami transportowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży kart paliwowych na stacjach benzynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za doprowadzenie do pogotowia ratunkowego ucznia, który uległ wypadkowi na lekcji wf?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób postąpić z rozrachunkami, jeżeli z różnych względów nie otrzymamy faktur do transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób w umowie zlecenia można określić wymiar czasu pracy zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

W którym momencie dochodzi do sprzedaży, jeśli towar jest wysyłany przez kuriera pocztowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w VAT dla sprzedaży krajowej i eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W odniesieniu do której wcześniejszej decyzji zmienia się decyzję administracyjną ws. odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy budowa parkingu na 140 miejsc dla samochodów osobowych wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy dla odzyskanego chłodziwa należy sporządzić nową kartę charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy dodatek do zryczałtowanej kwoty należy przyznawać w drodze decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy do wytwarzania granulatu z pianki tapicerskiej znajduje zastosowanie art. 14 ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy karta wędkarska wydana w 1998 r. przez wojewodę straciła ważność, jeśli nie dokonano jej wymiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy można zmienić szkolny plan nauczania w liceum ogólnokształcącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na fakturze korygującej należy określić rodzaj udzielanego rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie rodzicielskie ojcu dziecka, które urodziło się w 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczycielce można zaliczyć do stażu pracy okres przepracowany w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nieodebrany przez uprawnionego zasiłek stały podlega dziedziczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy osoba korzystająca z obniżonego wymiaru czasu pracy może jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pobieranie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wyklucza prawo do dodatku wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy po przeprowadzeniu konkursu na dyrektora szkoły karty do głosowania należy niszczyć w niszczarce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracodawca, który likwiduje stanowisko pracy może powierzyć niektóre zadania innemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozplanować czas pracy tak, aby pracownicy korzystali z całego tygodnia wolnego od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do odbycia badan lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek przejść szkolenie wstępne w dziedzinie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy pracownik sporadycznie korzystający z pilarki spalinowej do drewna powinien nabyć szczególne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy spółka może rozpoznać przychód podatkowy z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty czynszu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości prywatnej używanej do celów działalności gospodarczej generuje przychody z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy szpital ogólny (nie psychiatryczny) ma obowiązek zatrudnienia pracownika socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy umowa stażowa z urzędem pracy daje prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i wychowawcze należy zaliczyć do stażu pracy pracownika pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji opakowanie wielokrotnego użytku należy traktować jako odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne