Questions and answers

Kiedy wydatki na zakup kart podarunkowych stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek wystawiać faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Gdzie należy dochodzić należności za koszty leczenia obywatela Ukrainy, który trafił do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy premia otrzymana ze środków europejskich korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczyciele zatrudnieni w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE mogą korzystać ze świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykonawca może powierzyć podwykonawcy realizację całości przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy liczba zatrudnionych kobiet przy realizacji usługi może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w trakcie postępowania podatkowego można dokonać zmiany zapisów w PKPiR w miesiącach, które są objęte postępowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy produkcja może odbywać się na linii, która nie ma ważnego przeglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy w dacie sprzedaży udziałów za koszt podatkowy można uznać również wniesione dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy ustalenie w przetargu kryterium oceny ofert, które spełnić może tylko jeden wykonawca jest ograniczeniem konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy tzw. techniczne rachunki bankowe powinny być uwzględnione w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT usługi agencyjne obsługi delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć kwoty alimentów, przekazanych wierzycielce przez komornika w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakiej dacie powinna być wystawiona faktura sprzedaży i w jakiej dacie ujęta do deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak dostosować czas pracy pracownika do poszczególnych miesięcy, jeżeli występuje różna liczba godzin do przepracowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć VAT wynikający z faktury, której nasz kontrahent nie chce przyjąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wspólnicy powinni rozliczyć koszty poniesione w ramach realizacji kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy lekarz medycyny pracy może wydać zgodę o niestosowaniu wobec pracownika niepełnosprawnego szczególnych norm czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy stronie przysługuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły artystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jaki sposób przeliczyć kwoty przekazywane w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT usługę przeprowadzenia audytu u kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim miesiącu powinien być odprowadzony VAT od faktury za sponsoring wydarzenia, które już się odbyło?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy alimenty wpływające na ROR od osoby zobowiązanej są zwolnione od zajęcia i mogą być wypłacone klientowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Jak należy rozliczać godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W jaki sposób obliczyć urlop nauczycielki w przedszkolu, jeżeli skorzystała ona z dwóch godzin opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik musi naliczyć podatek należny w związku z przekazaniem prezentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podmiot może usunąć gałęzie, które stanowią około 60% korony drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przy refakturze kart wstępu podatnik może zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób obciążyć kontrahenta kosztami zamówionego towaru oraz jego montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy naliczyć opłatę za usuniecie drzew, które rosną w przejściach pomiędzy grobami na cmentarzu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy posiłki dla pracowników należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownica w ciąży zawsze jest chroniona przed wypowiedzeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wyliczyć rezerwę na zaległe urlopy pracownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia powinny być dokonane w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć delegację, jeżeli pracownik przez część dnia przebywał w pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak należy ustalić właściwość organu w sprawie o ustalenie zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak obliczyć dochód przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy Bank obligatoryjnie powinien zamieścić na stronie internetowej tabelę prowizji i opłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy podmiot może dokonać ponownego zalesienia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zaklasyfikować namuły wydobyte w wyniku czyszczenia stawu rekreacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu odkupionego od wspólnika likwidowanej spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można dokonać zajęcia komorniczego z minimalnego wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jak wszcząć procedurę egzekucyjną, aby uzyskać zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Król Arkadiusz | Aktualne

W jaki sposób zamawiający może wyegzekwować od wykonawcy przeprowadzenie stosownych robót naprawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego odkupionego w części od współwłaściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż gier na telefony komórkowe, za pośrednictwem Google Play, generuje przychód z praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik może wynajmować mieszkania będące własnością jego żony i rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć sprzedaż karmy, w sytuacji gdy podatnik prowadzi działy specjalne produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dotacja z Agencji Rynku Rolnego stanowi dla rolnika przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2016 r., Jurek Marek | Aktualne