Questions and answers

Jakie powinno być postępowanie pracodawcy po napadzie, w wyniku którego dwie pracownice zostały brutalne pobite?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakie są wymagania odnośnie przewożenia butli gazowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki wywołuje zapłata zaległości podatkowej po złożeniu wniosku o jej umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby zaliczyć kwotę darowizn do kosztów uzyskania przychodu banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jak na gruncie CIT rozliczyć przekazanie pożyczki innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć notę uznaniową od kontrahenta z tytułu otrzymania bonusu na podstawie umowy targetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak powinien postąpić organ podatkowy, jeśli dwukrotnie - dwoma odrębnymi decyzjami - naliczył podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT od wniesionych aportów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS, jeżeli wynagrodzenie zostało zaksięgowane na koncie pracownika w kolejnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczać nieodpłatne zabezpieczenie kredytu spółki z o.o. na prywatnej nieruchomości małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić datę przyznania świadczenia rodzicielskiego z zastosowaniem przejściowych przepisów nowelizacji u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić dochód do zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak ustalić limit umów czasowych pracownika zatrudnionego w spółkach powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak w dochodzie na gruncie u.p.s. uwzględnić alimenty płacone w miesięcznych kwotach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak wypełnić świadectwo pracy po przywróceniu pracownika do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury za zakup biletów lotniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży obligacji i udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto odpowiada za dzieci w przypadku zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakiej sytuacji podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktur za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób aktualizować listę osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs euro do rozliczenia faktury za wynajem powierzchni wystawienniczej na targach w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na potrzeby VAT koszty poniesione w ramach konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać w jednostce budżetowej dochody z wyżywienia personelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy rusztowania mogą być amortyzowane metodą degresywną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Co się dzieje, jeśli sortownia przekroczy ilość odpadów niebezpiecznych w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy demontaż maszyny z urządzeniem zawierającym R-22 kwalifikuje ją do odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy dodatek za wieloletnią pracę przysługuje za okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy jest możliwość zatrudnienia referenta na stanowisku inspektora przy zawarciu kolejnej umowy z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy można przekazać stołówkę funkcjonującą w przyszkolnym internacie podmiotowi niepublicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można wzruszyć decyzję dot. zasiłku stałego sprzed ponad 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy należy amortyzować wykrojniki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy wykonać pomiary na stanowisku pracy, gdzie używany jest analizator wyposażony w lampę rentgenowską?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy nocleg i wyżywienie mogą korzystać ze zwolnienia z oskładkowania i opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od dochodu na gruncie u.ś.r. odlicza się składkę zdrowotną płaconą na KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy okulary ochronne są środkiem ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy opis przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu musi być tak samo szczegółowy jak w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca sklep internetowy może dla klientów z Austrii wystawiać paragony w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podmiot powinien poinformować WIOŚ o planowanym terminie oddania do użytkowania kotłowni parowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy pracownika można zobowiązać do pracy w nadgodzinach, które wypadają po zakończeniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy premia uznaniowa stanowi składnik wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie ekwiwalentu za urlop i wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy prowizja od kredytu inwestycyjnego zwiększa wartość początkową budowanego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy dystrybucji paczek żywnościowych przez OPS należy wydawać decyzje administracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przy świadczeniu usług fotograficznych można stosować zwolnienie podmiotowe z VAT oraz zwolnienie z kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy składki ZUS opłacone za zleceniobiorców należy wykazać na formularzu PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spłata byłego małżonka jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w czasie trwania zatrudnienia pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy wykupienie polis ubezpieczeniowych przez pracodawcę spowoduje powstanie przychodu u pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy związek międzygminny jest zwolniony z opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie wykazać dochód uzyskany w wyniku zbycia udziałów w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jaką odprawę należy wypłacić zwalnianemu nauczycielowi, który wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości powinien zastosować deweloper dla hali garażowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać korekty listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jaki charakter ma świadczenie przysługujące pracownikowi w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne