Questions and answers

Czy podatnik, który chce prowadzić działalność z kodem PKWiU 73.20.Z musi się zarejestrować do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy po roku pracy na podstawie umowy o pracę pracownikowi można doliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przekazanie abonamentów medycznych pracownikowi należy ująć w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki otrzymanej w darowiźnie razem z gospodarstwem rolnym podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy stała praca określona w umowie może odbywać się w ramach podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy szkoła ma obowiązek zgłaszać dokumenty do brakowania do archiwum państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy urząd skarbowy ma obowiązek informowania podatnika o bezskutecznym wyborze liniowej stawki podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w statucie szkoły należy obowiązkowo umieścić sformułowanie "uczeń ma prawo poprawienia każdej oceny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wymagane jest specjalne przeszkolenie w zakresie bhp związane z obsługą sterylizatora parowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za pracę można żądać w kwocie netto czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować szkoła przy wystawianiu faktur za wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak dopasować kryterium z Programu Rodzina 500 plus do rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości, na której remont ponoszono nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak powinno się wykazać na koniec roku nierozliczone zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wyżywienie pracownika podczas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo zaewidencjonować wpłaconą zaliczkę na koszty komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy pracownika, który wykonuje pracę w nadgodzinach przez kolejne dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż wierzytelności własnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Skąd wykonawca może się dowiedzieć ile wynosi wartość zamówienia przyjęta przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu należy wykazać zaliczki na poczet zysku właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

W jaki sposób najkorzystniej pod kątem VAT pozbyć się towaru zalegającego na sklepowych półkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Co zrobić z błędnie wydaną decyzją dot. zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy grunt, oznaczony jako R - tereny rolnicze, można czasowo wyłączyć z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy kara porządkowa może być nałożona na świadka, będącego osobą prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy konieczna jest zmiana pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku wykonania nowych stawów tuczowych/narybkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy mandat po zmarłym dłużniku gminy należy umorzyć czy odpisać?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy odpady poprocesowe można zagospodarować w inny sposób niż wskazany w decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy odzysk prowadzony przy użyciu ręcznych narzędzi jest odzyskiem w urządzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy opłatę podwyższoną za wykonywanie robót geologicznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba prowadząca gospodarstwo rolne może na swój wniosek wyłączyć grunt z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym może odmówić wypisu do domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy podwyższenie alimentów jest dochodem uzyskanym w rozumieniu u.p.p.w.d.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy praca przez kilka godzin dziennie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy pracodawca ponosi koszty badań związanych z przedłużeniem ważności prawa jazdy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przekazanie wyrobów wędliniarskich na konkurs będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przychody uzyskiwane w ramach spółdzielni produkcyjnej podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy przysługuje zwolnienie z VAT przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z gruntem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie będzie stanowiło dochód nieopodatkowany, gdy rokiem bazowym będzie rok 2016?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy świadczenie z funduszu alimentacyjnego można wypłacić za część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy ubojnia zwierząt jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 maja 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne