Questions and answers

Jaką stawką VAT opodatkować organizację imprezy sylwestrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła sprzedaż gruntu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy jeden ze specjalistów bhp przebywa na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie przesłanki wyłączenia stosowania p.z.p. mają zastosowanie w przypadku zamówienia obejmującego usługi badawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jak na gruncie u.ś.r. ustalić od kiedy nastąpiło uzyskanie dochodu przez stronę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć import maszyny z Korei?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy ująć w VAT usługę gastronomiczną zakupioną w Czechach i na Litwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak negatywna opinia koordynatora wpływa na zawarcie umowy z rodziną zastępczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż udziału w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak powinna być opisana wyspa ujęta we wniosku o ustalenie linii brzegu jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT transakcje łańcuchowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika który w ostatnim miesiącu pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak rozliczać dotację na modernizację środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak ustalić końcową datę przyznania dodatku wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak ustalić rynkowy poziom oprocentowania pożyczki uzyskanej od zagranicznej spółki matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak ustalić wkład wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak wprowadzić do działalności towar otrzymany w darowiźnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy na organizatorze widowiska spoczywa obowiązek sporządzenia projektu scenograficznego oraz koncepcji inscenizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Komu wypłacić zasiłek rodzinny, jeśli matka przebywa w areszcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Na jakich zasadach elektrociepłownia może przyjąć od przedsiębiorcy gałęzie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Na jakiej zasadzie należy amortyzować otrzymane w darowiźnie składniki majątku trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić procedurę przekazania pracowników innemu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT sprzedaż bazy danych klientów na Litwę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien wyrównać wypłatę płacy minimalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 kwietnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Co należy zrobić z pojazdami, które nie trafiły do sprzedaży ze względu na wady konstrukcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Co oznacza ustawowe pojęcie warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca nie wycenił jednego z zadań w ofercie i wpisał kreskę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Co zrobić z decyzją przyznającą zasiłek stały, jeśli strona wyprowadzi się do innej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy, jeśli wynagrodzenie jest objęte zajęciem komorniczym, można pracownikowi wypłacić pożyczkę z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy choroba przerywa urlop okolicznościowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy do sprzedaży płaskownika trzeba zastosować fakturę z odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy do wypłaty świadczeń rodzinnych konieczne jest oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kwota refundacji odprawy emerytalnej będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwota wypłaconego stypendium będzie korzystać u stypendysty ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czym różni się odwodnienie wykopów budowlanych od odprowadzenia wody z wykopów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nauczycielce, która do 31 sierpnia będzie przebywać na urlopie wychowawczym, można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy od faktury za sporządzenie umowy leasingu przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy osoba posiadająca gospodarstwo rolne może wnioskować o zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy osobie zamieszkującej zagranicą przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy PIT-11A otrzymany z KRUS należy rozliczyć razem z pozostałymi dochodami podatnika w deklaracji PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy przepisy regulują wykonywanie prac przy elementach podwieszonych do suwnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi zawsze należy sporządzić dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy rozdzielność majątkowa przesądza o prowadzeniu lub nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy spółka ma prawo skorzystać ze zwolnienia od VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości kupionej w lipcu 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka powinna skorygować CIT-8 za 2014 r., jeżeli błędnie przyjęła zawyżoną stawkę podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy spółki siostry podlegają przepisom o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy starosta może na wniosek zainteresowanego uchylić decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy towar używany nabyty od osoby fizycznej można sprzedać w systemie VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy u osób biorących udział w darmowej konferencji powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie zarządzania, administracji i marketingu są usługami związanymi z nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uzupełnianie oferty przez dopisywanie zwrotów lub składanie pod ofertą brakujących podpisów jest zgodne z przepisami p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy w przypadku deflacji cenę za jedną godzinę usług opiekuńczych pomniejsza się o jej procent?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w rachunku podatkowym można uwzględniać koszty jeszcze nieponiesione?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatek na zakup akcji stanowi koszt podatkowy w przypadku ich umorzenia w zamian za wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki projektowe są zaliczane do wartości początkowej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wystawiona korekta do faktury z 2009 r. jest wystawiona prawidłowo, mimo upływu terminu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne