Questions and answers

Czy pełnomocnik pracodawcy może mieć prawo wglądu do akt osobowych pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy usługi technika protetyka są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dostanie się plwociny pacjenta do oka lekarza należy uznać za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak określić dopuszczalną wysokość składowania arkuszy blach, tak by nie doszło do przewrócenia się stosu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wizyta u lekarza na konsultacji związanej z wypadkiem przy pracy jest nieobecnością usprawiedliwioną płatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 października 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy praca w jednym tygodniu od godziny 7.00 do 15.00, a w następnym od godziny 11.00 do 19.00 jest pracą zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można tego samego pracownika zatrudnić na kolejne dwie umowy na czas określony bez powiadamiania okręgowego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy faktura korygująca tylko dane nabywcy musi zawierać dane z faktury pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury zaliczkowej wystawionej przed wpłatą zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę zakupu od kontrahenta z Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zasadne jest przyznanie specjalnego zasiłku celowego na zakup mebli osobie, która otrzymała z gminy mieszkanie socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w opisie przedmiotu zamówienia można określić wagę komputerów stacjonarnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie powinno być maksymalne nachylenie skarp po przeprowadzeniu rekultywacji wyrobiska pokopalnianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy może prowadzić pracownik zatrudniony na równoległym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w razie nieczytelnego wypełnienia części oferty, zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o ponowne podanie danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który nie podał ceny netto oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

W jaki sposób zamawiający powinien przeprowadzić postępowanie na świadczenie usług pocztowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w razie przeróbki maszyny, konieczne jest wystawienie nowej deklaracji zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy asystent rodziny może pełnić funkcję przewodniczącego gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy wykonawca musi raz jeszcze składać dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu, jeśli załączył je do oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Czy zakup w

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może wystawiać faktury wewnętrzne na własny transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pośpiech może być uznany za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto powinien powiadomić ZUS o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, gdy ich matka otrzymuje na nie świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować poczęstunek dla pracowników biorących udział w rajdzie rowerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy prawo dopuszcza sumowanie kilometrów z dwóch samochodów i wyznaczanie wspólnego limitu dla rachunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie socjalne dla uczniów w trakcie roku należy uwzględnić zmianę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kiedy następuje uzyskanie dochodu ze stosunku pracy w świetle przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy można utworzyć ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy można wystawić korektę na zwrot wyrobu z 2009 i 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy utrzymywanie poza SSE działu marketingu i sprzedaży wyrobów wpływa na korzystanie ze zwolnienia w PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Do jakiej wysokości emerytury może nastąpić zajęcie komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa, która dokona wynajęcia strychu i pobierze czynsz, automatycznie staje się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak księgować w PKPiR kary umowne i odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy pracownik może wykorzystać opiekę na dziecko w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie zagrożenia powinny być wpisane w skierowaniu na badania wstępne pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. ppoż.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową nowego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka powinna być minimalna szerokość klatki schodowej w budynku mieszkalno-usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy odpracowanie przez pracownika wyjścia prywatnego w godzinach od 15 do 17 stanowi pracę na drugiej zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaki staż pracy należy naliczyć nauczycielce w dodatkowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy klub jest zobowiązany do stosowania preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy urząd skarbowy ma prawo ukarać nas w przypadku wysłania czynnego żalu po złożeniu opóźnionej deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać korekty, jeśli spółka zareklamowała towar dostarczony w procedurze WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie drenażu odwadniającego działkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy starosta powinien wydać decyzję zezwalającą na usunięcie wywrotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy na przebudowę gazociągu pod rzeką wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przekroczenie rurociągami tłocznymi kanalizacji sanitarnej pod rzeką wymaga wydania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy starosta może udzielić pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, za pomocą którego następuje odprowadzanie wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi, który przebywał na zasiłku chorobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedając udział w kamienicach można złożyć oświadczenie o przeznaczeniu przychodów na własne potrzeby mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na podlewanie trawnika wodami chłodniczymi należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jakie dokumenty są niezbędne by uzyskać prawo do odliczenia 100% VAT od zakupu samochodu o ładowności do 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Z jaką datą powstaje w biurze rachunkowym przychód z tytułu świadczonych usług księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przedsiębiorca powinien wystawiać faktury za najem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy przekazanie klientowi próbki towaru podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 października 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne