Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zakup paliwa do statku, jeśli jest ono zużywane na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak odliczyć VAT od paliwa w samochodzie służbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w stacji demontażu pojazdów można poddawać demontażowi lokomotywy i wagony kolejowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy 55-letnia nauczycielka, której ogólny staż pracy wynosi 39 lat, ma prawo do przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie, kiedy rozliczają ulgę na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka kara grozi podatnikowi za wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy nauczyciel posiada wystarczający staż nauczycielski aby przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel, dodatkowo pełniący funkcję wójta może ubiegać się o wypłatę odprawy emerytalnej od gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy brak realizacji zadań określonych w gminnym programie ochrony środowiska podlega jakimś sankcjom prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób opodatkowane będą emerytury wypłacane przez Stany Zjednoczone Ameryki po dniu 1 stycznia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości oddanej w trwały zarząd?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy i na jakich zasadach nauczycielka, której staż pracy wynosi 32 lata może przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel uprawniony do wcześniejszej emerytury może na nią przejść w ciągu trwania roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy rodzice posiadający na utrzymaniu pełnoletnie dziecko, które uzyskało niewielki dochód, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy do limitu dochodów 9120 zł należy doliczyć dochód z tytułu otrzymanego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć bramki antykradzieżowe i jaką stawkę amortyzacyjna przyjąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy obywatel Niemiec prowadzący w Polsce spółkę cywilną będzie podlegał tu opodatkowaniu od dochodów z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Z jaką datą należy wykazać w PKPiR zakup towarów handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jakie wymogi należy spełnić oraz jakie dokumenty zgromadzić, by móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nowa ulga na dzieci przysługuje osobom rozliczającym się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota prowizji za odstąpienie od leasingu może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy otrzymane dotacje na środki trwałe stanowią przychód podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie uprawnienia budowlane powinien mieć kierownik robót rozbiórkowych stacji gazowej pierwszego stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy uchwała w sprawie studium traci moc, jeśli granice administracyjne gminy, której dotyczy ulegną zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Węgrzyn Gabriel | Aktualne

Jakie są obecnie kryteria dla członków gminnej komisji urbianistyczno-budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy stosunek pracy nauczyciela akademickiego ulega przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy spółka jawna ma obowiązek prowadzenia wiekowania należności i zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy szkoła powinna udzielić informacji publicznej dotyczącej danych osobowych zatrudnionych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na odbiór odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Od kiedy pracownia urodzona w 1962 r. będzie podlegała ochronie przedemerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Łobejko Zygmunt | Nieaktualne

Czy można opłacać firmowe rachunki z konta prywatnego współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co zrobić, jeżeli w jednym dniu pojedyncze faktury nie przekraczają limitu 15 tys. zł, ale suma ich wartości tak?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na nowym wzorze świadectwa pracy należy wskazać kod PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie są przesłanki do żądania odsetek i rekompensaty przez wierzyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na kilkuminutową pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy czas przeznaczony na raporty pielęgniarskie powinien być wliczony do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie sprzętu służbowego generuje przychód podatkowy po stronie przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć wspólnika występującego ze spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w stosunku do pracowników służby cywilnej należy stosować nowe przepisy dotyczące wystawiania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można udzielić nauczycielce urlopu bezpłatnego z powodu spraw osobistych w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie otrzymywane z zagranicznego stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ustawienie iluminacji świetlnej w miejscu publicznym wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy istnieje przepis określający minimalną liczbę uczniów w klasie po reformie oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach nakłady poniesione na leasingowany środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dostawa betonu podlega odwrotnemu obciążeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy kierownik CUW odpowiada za inwentaryzację w przejętych szkołach oraz innych jednostkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy i kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury nabycia uszkodzonego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne