Pytania i odpowiedzi

Czy podmioty zagraniczne, które dokonują transakcji na terytorium Polski są zobowiązane do stosowania JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować przychód pracownika, który przekroczył 183 dniowy pobyt na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można bezpłatnie udzielić informacji zawartej w powiatowym programie ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodtkować sprzedaż odpadów PCV i metalowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować urządzenie do wykonywania permanentnego makijażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować wynajem pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym przez osobę prowadzącą gospodarstwo agroturystyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób naprawić błąd polegający na nieprawidłowo podanym numerze faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy na manometrach urządzeń ciśnieniowych obligatoryjne jest występowania obszaru niebezpiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Co może stanowić przeszkodę, która uniemożliwiła sporządzenie protokołu powypadkowego w terminie 14 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie oznaczenia powinny znaleźć się na drabinie, aby uznać ja za bezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2017 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak opisać w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o. zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2017 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jakie zagrożenia występują przy wykonywaniu izolacji przemysłowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2017 r., Majer Roman | Aktualne

W jaki sposób należy wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 02 01 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Jakie gatunki drzew i krzewów są objęte ochroną gatunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach fakturę za usługi związane z organizacją przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jakie składniki nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy można przyznać zapomogę z ZFŚS nieletnim dzieciom tragicznie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy wynagrodzenie wynikające z uchwały wspólników również powinno mieć potrącane składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto odpowiada za wypadek z winy kierowcy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ZUS wyliczy wysokość zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Za jaki miesiąc należy naliczyć ostatni odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy można połączyć zamówienie na usługę naprawy samochodów z zamówieniem na dostawę części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy postąpić z zakupionymi karnetami z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej przysługuje w wymiarze proporcjonalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja zdarzeń dotyczących realizacji projektów europejskich w księgach organu JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić pracownicy zakres obowiązków w okresie ochronnym przed emeryturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak fundacja powinna rozliczyć różnice kursowe występujące w związku z wyceną bilansową grantu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorstwa można uznać za przedsiębiorstwa powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy po śmierci pracownika można umorzyć mu pożyczkę na remont mieszkania z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

jaka jest klasyfikacja wydatków na zakup szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci na platformie e-learningowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Czy można skorzystać ze zwolnienia w PIT, jeśli podatnik, który nabył udział w mieszkaniu faktycznie w nim nie mieszka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy potrzebna jest licencja na przewóz rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy przedawnia się prawo do dodatkowego urlopu dla osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty poprowadzenia zabawy sylwestrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować obudowy lodówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć przechowywanie form wykupionych przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są zasady wspólnej organizacji przedsięwzięcia przez instytucję kultury i stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jakim terminie możemy uznać usługę ciągłą za wykonaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy grunt, na którym podmiot zamierza wybudować oborę, powinien zostać wyłączony z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy usługi nadzoru nad spawaczami można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaki jest symbol PKWiU dla prac serwisowych do klimatyzacji oraz pompy ładującej do ciepła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy można zróżnicować dofinansowanie wypoczynku u osoby uprawnionej i członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne