Questions and answers

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik w związku z wycofaniem samochodu na cele prywatne, powinien dokonać korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Gdzie podatnik powinien rozliczyć dochód uzyskany w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy usługę wykonywaną przez podatnika należy traktować jako przerób uszlachetniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę sprzedaży samochodu małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do przewozu osób busem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Od jakiego poziomu zatrudnienia dyrektor szkoły powinien opłacać składki na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy faktura błędnie zaliczkowana, powinna być skorygowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy polski podatnik może rozliczać stratę z tytułu udziału w zagranicznym zrzeszeniu przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie ograniczenia występują przy potrącaniu rat pożyczki pracownika w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak liczyć pięcioletni okres posiadania praw do nieruchomości wniesionej z majątku prywatnego do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do dostawy budynku mieszkalnego w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy gleby mułowo-torfowe zalicza się do gleb mineralnych, czy do organicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy można drogą mailową przesyłać zbiorcze dane o wykonanych badaniach kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy posiadać, aby zastosować stawkę VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kwota podatku powinna zwiększyć podstawę opodatkowania importu usług z tytułu nabytej usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń, jednostka macierzysta, czy oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika delegowanego do pracy w Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik powinien na deklaracjach VAT kwotę najmu ujawnić w stawce ZW nawet, jeśli nie wystawiał faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT wynajem samochodu ciężarowego bez kierowcy dokonany na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługa wynajmu gabinetów lekarskich innym podmiotom podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien rozliczyć VAT od usług budowlanych, świadczonych przez firmę niemiecką, na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są obowiązujące stawki VAT dla garażu, miejsc parkingowych, ogrodu, drogi dojazdowej oraz w drodze technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób biuro podróży powinno potraktować do ustalenia proporcji usługę wykonaną na terytorium Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzedaż zestawu, w skład którego wchodzi kawa i ciastko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT od prezentu jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przyznanie przez wójta nagrody w konkursach sportowych i kulturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy używanie samochodu służbowego celem dojazdu do pracy stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy czas dojazdu do pracy wlicza się do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Po jakim kursie przeliczać wydatki w czasie delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wliczyć czas dojazdu na szkolenie do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego zakupionego ze środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zwrócić koszty podróży, gdy pracownik dokonał zakupu biletu także dla innego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z wyrównaniem płacy zasadniczej należy również wyrównać dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie PKD powinien wybrać przedsiębiorca, który chce otworzyć prywatną szkołę muzyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczać różnicę kursowe w stosunku do raty kapitałowo odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować przelew z rachunku w EUR na rachunek w GBP i czy powstaną na takiej transakcji różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie dokumenty potwierdzają sprawowanie pieczy nad osobą wymagającą stałej opieki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła z tytułu wypłaty świadczenia wyrównawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy uczniowie, którzy w danym roku szkolnym zmienili szkołę, powinni być wymienieni w księdze arkuszy ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy interpretacja naczelnika US z 2004 r. może nadal chronić podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wykonawca może złożyć w kopercie jedną ofertę dla wszystkich części zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy udzielenie pomocy w formie schroniska i posiłku dla osoby bezdomnej powinno mieć formę decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak długo szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej powinna przechowywać dokumentację szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy pracownik, któremu wypłacono zasiłek w zawyżonej kwocie, powinien go zwrócić?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy neon zainstalowany nad sklepem franczyzowym stanowi środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracujące w żłobku pielęgniarki mogą podawać leki i wykonywać iniekcje dożylne na miejscu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie procedury należy podjąć w celu wyrównania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być podpisana przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy możliwe jest przyznanie jednocześnie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne