Questions and answers

Czy małżonkowie mogą pracować w jednostce podległej i nadrzędnej służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel pracujący w przedszkolu publicznym ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w trakcie roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy otrzymanie dofinansowania do zakupu wpływa na prawo podatnika do rozliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może wykorzystywać w prowadzonej działalności zapasową kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca, który uniemożliwia pracownikowi skorzystanie z przerwy narusza przepisy BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy pracodawca może odgórnie wyznaczyć godziny w jakich pracownicy transportu korzystają z przerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może wchodzić w przestrzeń roboczą prasy hydraulicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownikowi można potrącić nadpłaconą premię, jeśli wyniki sprzedażowe okażą się ujemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przysługuje nam prawo do odliczenia kwoty VAT z faktury od adwokata?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy raty zwrotnego leasingu operacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy spółki siostry stanowią podmioty powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki na uczestnictwo w kongresach lub konferencjach stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści gwarancji bankowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne wynikające z jednego zdarzenia pokazujemy per saldo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak ewidencjonować w księgach stowarzyszenia przychód uzyskany ze sprzedaży ciastek i wyrobów plastycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć organ, w opisanej sytuacji, aby prawidłowo wydać decyzję na usunięcie drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup tabletów oraz produkcję filmu reklamowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy zaksięgować zapłacone zaliczki na wydatki komornicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie sprowadzonych do Polski przez zagranicznego kontrahenta towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wypożyczenie maszyny od niemieckiego dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak w księgach ująć zdarzenie otrzymania w formie darowizny kostki brukowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Kiedy należy powtórzyć instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto może szkolić inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Na jakiej podstawie związki zawodowe obejmują nauczyciela szczególną ochroną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy numerować wpisy w kolejnej księdze uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wartość nakładów pracy maszyny, które zwiększyłyby wartość prac B+R?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Z jaką datą należy wysłać kolejne pismo dot. wszczęcia postępowania ws. świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Co zrobić z kwotą zasiłku zwróconą na konto GOPS przez klienta bez decyzji w sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy budowa latarni oświetlenia zewnętrznego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy dofinansowanie z ZFŚS wypoczynku dzieci pracownika jest zwolnione z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy koszty implementacji elektronicznej wymiany danych EDI można uznać za koszty prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy możliwe jest obciążenie kosztami egzekucyjnymi, jeżeli tytuł wykonawczy nie został wycofany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy nauczycielce udzielono urlopu wychowawczego w prawidłowy sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy podatnik, który chce prowadzić działalność z kodem PKWiU 73.20.Z musi się zarejestrować do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy po roku pracy na podstawie umowy o pracę pracownikowi można doliczyć okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przekazanie abonamentów medycznych pracownikowi należy ująć w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki otrzymanej w darowiźnie razem z gospodarstwem rolnym podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy stała praca określona w umowie może odbywać się w ramach podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy szkoła ma obowiązek zgłaszać dokumenty do brakowania do archiwum państwowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy urząd skarbowy ma obowiązek informowania podatnika o bezskutecznym wyborze liniowej stawki podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w statucie szkoły należy obowiązkowo umieścić sformułowanie "uczeń ma prawo poprawienia każdej oceny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wymagane jest specjalne przeszkolenie w zakresie bhp związane z obsługą sterylizatora parowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne