Questions and answers

Czy rachunek kredytowy do firmowej karty obciążeniowej z odroczoną spłatą należy zgłosić do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w przetargu ofertę może złożyć zarówno prezes spółki jak i spółka samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy przekazanie środków trwałych do działalności gospodarczej żony podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie branżowe przepisy kwalifikują prace do prac niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy uwzględnić wypłacone premie w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo odliczyć VAT z faktury za zakup samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zakup towaru w Niemczech, jeśli jest on transportowany bezpośrednio do Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo wystawić jedną fakturę za wynajem sprzętu na cały okres jego użyteczności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak potraktować prawdo do odliczenia VAT z uwagi na opóźniony wpływ faktury do księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej dot. zakupu samochodu, który odbierze dopiero w przyszłym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy stosować nowe przepisy o cenach transferowych w przypadku przedłużonego roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Od kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia względem spadkobierców dłużnika banku i ile termin ten wynosi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać faktura wystawiona raz na 6 miesięcy w związku z usługą nauki języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak będzie opodatkowana wypłata dywidendy przez oddział niemiecki dla udziałowców z Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT wywoła sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik w związku z wycofaniem samochodu na cele prywatne, powinien dokonać korekty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Gdzie podatnik powinien rozliczyć dochód uzyskany w Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy usługę wykonywaną przez podatnika należy traktować jako przerób uszlachetniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę sprzedaży samochodu małżonkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do przewozu osób busem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Od jakiego poziomu zatrudnienia dyrektor szkoły powinien opłacać składki na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy faktura błędnie zaliczkowana, powinna być skorygowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy polski podatnik może rozliczać stratę z tytułu udziału w zagranicznym zrzeszeniu przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie ograniczenia występują przy potrącaniu rat pożyczki pracownika w pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na zakup towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak liczyć pięcioletni okres posiadania praw do nieruchomości wniesionej z majątku prywatnego do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do dostawy budynku mieszkalnego w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy gleby mułowo-torfowe zalicza się do gleb mineralnych, czy do organicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy można drogą mailową przesyłać zbiorcze dane o wykonanych badaniach kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy posiadać, aby zastosować stawkę VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy kwota podatku powinna zwiększyć podstawę opodatkowania importu usług z tytułu nabytej usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto jest płatnikiem podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń, jednostka macierzysta, czy oddział?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika delegowanego do pracy w Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy podatnik powinien na deklaracjach VAT kwotę najmu ujawnić w stawce ZW nawet, jeśli nie wystawiał faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podlega opodatkowaniu VAT wynajem samochodu ciężarowego bez kierowcy dokonany na rzecz firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usługa wynajmu gabinetów lekarskich innym podmiotom podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien rozliczyć VAT od usług budowlanych, świadczonych przez firmę niemiecką, na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie są obowiązujące stawki VAT dla garażu, miejsc parkingowych, ogrodu, drogi dojazdowej oraz w drodze technicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób biuro podróży powinno potraktować do ustalenia proporcji usługę wykonaną na terytorium Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzedaż zestawu, w skład którego wchodzi kawa i ciastko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nieodliczony VAT od prezentu jest kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przyznanie przez wójta nagrody w konkursach sportowych i kulturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy używanie samochodu służbowego celem dojazdu do pracy stanowi przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy czas dojazdu do pracy wlicza się do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Po jakim kursie przeliczać wydatki w czasie delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wliczyć czas dojazdu na szkolenie do czasu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego zakupionego ze środków ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy zwrócić koszty podróży, gdy pracownik dokonał zakupu biletu także dla innego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w związku z wyrównaniem płacy zasadniczej należy również wyrównać dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie PKD powinien wybrać przedsiębiorca, który chce otworzyć prywatną szkołę muzyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczać różnicę kursowe w stosunku do raty kapitałowo odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak zaksięgować przelew z rachunku w EUR na rachunek w GBP i czy powstaną na takiej transakcji różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne