Questions and answers

Czy otrzymane dofinansowanie stolarki okiennej jest przychodem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy po polskiej stronie wystąpi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy prezent dołączony do zakupionego towaru generuje przychód podatkowy i obowiązek wystawienia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy obniżeniu wymiaru etatu zmieniają się dobowa i tygodniowa norma czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy samorządowa instytucja kultury powinna opłacić PCC od przekazanych jej praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługa zakładania pacjentowi protez, mostów czy koron (tzw. protetyka) jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zaległe płatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze można potrącać ze świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop ojcowski?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy żona może prowadzić taki sam rodzaj działalności gospodarczej jak mąż?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć trybunę dla klientów do oglądania pokazu maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Ile dniu urlopu przysługuje niepełnosprawnemu pracownikowi, który podejmuje pracę w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi zagospodarowania terenu ambasady RP na terenie UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki wywołuje przekazanie pracownikowi paliwa do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik wykonujący pracę przy użyciu tzw. technik linowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Nieaktualne

Jaki organ udziela dyrektorowi szkoły urlopu w związku z opieką nad dzieckiem do lat 14.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jak pracownikowi niepełnoetatowemu rekompensować pracę ponad ustalony wymiar?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadpłatę z tytułu podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo wydać decyzję administracyjną w sprawie stypendium szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak przy świadczeniu rodzicielskim uwzględnić dochód uzyskany z działalności gospodarczej po roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak skorygować rozliczenie VAT dotyczące transakcji, wobec której wcześnie zastosowano ulgę na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić urlop przysługujący pracownikowi przy pierwszym zatrudnieniu w danym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić wysokość odszkodowania z art. 55 § 1(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Jak zakończyć współpracę ze społecznym inspektorem pracy, który utracił zdolność do wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy księgować faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy rozpoczyna się bieg dwutygodniowego terminu na zastosowanie kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Które faktury są fakturami pustymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na jaki dzień przypada termin złożenia deklaracji VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na jakim koncie powinny być księgowane dochody z najmu pomieszczeń szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Na kim spoczywa obowiązek wyceny aportu w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Przez jaki okres należy przechowywać dane e-dziennika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jakich polach deklaracji VAT należy ująć odzyskany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik może udzielić klientowi norweskiemu rabatu od faktur sprzedaży eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jaki sposób spółka powinna przeliczać wpływy do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Jurczyga Maciej | Nieaktualne

W którym roku - 2015 czy 2016 - należy skorygować przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Co zrobić z decyzją odmowną, jeśli świadczenia rodzinne jednak się należą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy decyzje dot. świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej należy opatrzyć okrągła pieczęcią?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dochody z gospodarstwa rolnego są zwolnione z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dopłata do wynagrodzenia osób zatrudnionych jako bezrobotne jest opodatkowana podatkiem CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy doradztwa w zakresie budowy nowego zakładu można zaliczyć do bieżących kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dywidenda otrzymana przez osobę fizyczną zawsze jest przychodem z kapitałów pieniężnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy faktura podwyższająca cenę powinna zwiększać podstawę opodatkowania wykonanych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy istnieje dowolność w wyborze wzoru do obliczenia prewspółczynnika przychodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy każde wygranie konkursu wymaga aktualizacji informacji o niekaralności pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy kierowcy samochodów ciężarowych wchodzący po konstrukcji naczepy, wykonują pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy kobiety mogą być zatrudniane na stanowisku spawania TIG?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy można obciążyć zakład karny kosztami za skierowanych do szpitala pacjentów osadzonych w trybie nagłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Nieaktualne

Czy na prace remediacyjne w bazie paliw wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy na pracodawcy ciąży obowiązek prowadzenia badań użytkowanych akcesoriów technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi - emerytowi, z którym szkoła rozwiąże stosunek pracy, należy wypłacić stosowną odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba pobierająca rentę socjalną, może pobierać ekwiwalent za zalesienie gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy panna składając wniosek o świadczenie wychowawcze do składu rodziny powinna wliczyć ojca dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy podest do czerpania wody w celach przeciwpożarowych wymaga uzyskania zezwolenie wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy pokrycie dodatkowej wypłaty związanej z odszkodowaniem dla kontrahenta jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne