Questions and answers

Czy na wykonanie studni chłonnej w latach 60. podmiot powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie (poczęstunek alkoholem) może prowadzić do utraty zwolnienia podmiotowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy nowo posadzone drzewa należy traktować jako część składową pomnika przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy odstępne stanowić będzie element inwestycji w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości płacony od wynajmowanego lokalu można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnicy przyjmujący zwroty towarów mogą z tego tytułu pomniejszać opodatkowane ryczałtem przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podwyższenie kapitału zakładowego generuje przychód po stronie udziałowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego wpływa na sposób wypełniania świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń w związku z poręczeniem udzielonym przez inną spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracę przy substancjach drażniących i uczulających należy uznać za szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy narażeni na działanie ołowiu mogą wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Nieaktualne

Czy produkcja bloczków betonowych z wykorzystaniem odpadów będzie stanowiła proces odzysku R5?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy przy wyliczaniu marży uwzględnia się kwoty brutto faktur zakupu otrzymanych od innych podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzewa w przedmiotowym przypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy uzyskany nieodpłatnie elektrozłom, w ramach zbiórki, stanowi dla spółki przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy właściciel lasu powinien otrzymać decyzję zezwalającą na wykonanie cięć sanitarnych w lesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy wniosek o urlop ojcowski złożony bez aktu urodzenia może zostać rozpatrzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wydłużenie podstawowej gwarancji na towar ma charakter usługi finansowej, zwolnionej z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wypłata odszkodowania za zniszczony samochód osoby fizycznej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien wezwać do uzupełnienia wykazu osób, z którego wynika sposób spełniania kryteriów oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego pozwala na pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy z faktury na współwłasność córki i ojca na zakup samochodu ciężarowego można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zmianę nazwy i adresu jednostki budżetowej należy wprowadzić do umów z pracownikami?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Ile umów czasowych można zawrzeć z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka ilość monitów oraz kwota zapłaty za wezwanie nie jest naruszeniem klauzul niedozwolonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Jak długo może trwać absencja pracownika - ojca, który zamierza skorzystać z uprawnień rodzicielskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą posiadanie polisy AC przy powypadkowej naprawie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak instytucja kultury powinna rozliczyć zakup płyt z Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak najkorzystniej pod względem podatkowym przeprowadzić zmianę jednego wspólnika spółki cywilnej z córki na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na kilka różnych dokumentacji projektowych na przebudowę dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak przy wniosku o świadczenie wychowawcze ustalić prawidłową wysokość składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak udzielić urlopów rodzicielskich pracownikowi adoptującemu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak ująć koszt zakupu działki pod budowę domu w PKPiR oraz inne zakupy dotyczące budowy domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić koszty w przypadku półrocznej wypłaty dla prezesa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jak uzasadnić wniosek do pracodawcy o założenie klimatyzatora w pomieszczeniu biurowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak zmienić decyzję dot. zasiłku stałego po przyznaniu prawa do renty rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury za usługę świadczoną od kwietnia do końca maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy ująć w kosztach uzyskania przychodu nieściągalną wierzytelność, gdy została ogłoszona upadłość dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Na jaką podstawę prawną można się powołać żeby notariusze przesyłali akty notarialne do urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne