Questions and answers

Czy faktura zaliczkowa na 100% wartości zamówienia może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy gmina ogłaszając przetarg musi wprowadzić określone zmiany wprowadzone w prawie unijnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy małżonkowie mogą odliczyć część VAT z faktur za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy ma miejsce usługa i należy opodatkować ją VAT 23%, czy jest to odszkodowanie niepodlegające VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy nagrody wypłacane pracownikom jednorazowo należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy na gruncie u.p.p.w.d. można utracić dochód z tytułu umorzonego kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy zapłacić podatek od nagrody w konkursie organizowanym przez szkołę dla uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy nauczycielka ma prawo do urlopu wychowawczego na dziecko urodzone w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje odprawa emerytalna we wszystkich szkołach, w których pracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie próbki od kontrahenta z Danii należy wykazać w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy planowana inwestycja wymaga zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podjęcie pracy przez osobę legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności stanowi przesłankę odmowy SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy po przejęciu zakładu pracy konieczne jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może ze środków ZFŚS samodzielnie zorganizować pracownikom wyjazd zagraniczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy są dostępne poradniki, instrukcje lub wytyczne do obliczania śladu węglowego inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy usługi świadczone przez modelkę na podstawia kontraktu z zagraniczną agencją, podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy utwardzona kruszywem droga stanowi budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy wirusowe zapalenie wątroby typu B jest przeciwwskazaniem do wykonywania pracy fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji zakład musi wystąpić o zgłoszenie do systemu handlu uprawnieniami do emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zatrudnienie powyżej 50 pracowników wystarcza, aby być średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy z wypłatą dywidendy należy czekać do wykazania uprawnień przez spadkobierców zmarłego wspólnika spółki kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż zwierząt żywych, a jaką sprzedaż ich nasienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usług typu home stager?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie konsekwencje rodzi na gruncie VAT orzeczenie przez sąd bezskuteczności sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT nieodpłatne przekazanie roweru klientowi kupującemu samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT uzyskania prawa do dysponowania kwotą depozytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego spowoduje sprzedaż środka trwałego poniżej ceny zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie uprawnienia przysługują pracownicy, która w trakcie trwania umowy na czas określony zajdzie w ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak kwalifikować ową mieszaninę odprowadzaną do środowiska – jako ściek komunalny czy ściek przemysłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Skowysz Aleksandra | Aktualne

Jak na gruncie u.p.p.w.d. uwzględnić uzyskanie dochodu z zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy przeprowadzić wycenę składników majątkowych otrzymanych w drodze darowizny dla SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak obliczyć staż pracownika, który zgubił świadectwo ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak opodatkować dochody modelki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak opodatkować świadczenia zapewnione zagranicznym artystom?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak postąpić z majątkiem powstałym po połączeniu dwóch instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jak ustalić moment uzyskania przychodu z tytułu usług księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak w dochodzie przy świadczeniach rodzinnych uwzględnić pierwszą wypłatę zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kiedy należy ująć korektę w deklaracji VAT-7K oraz w VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy niezdolność do pracy będąca konsekwencją wypadku przy pracy rozpoczyna nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze na dziecko pozamałżeńskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakich przypadkach zamawiający sektorowy może nie stosować przepisów p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć darowiznę bonów towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć prawidłowo prowizję do obrotu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie dokonać korekty przychodu w związku ze zwrotem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie po przekroczeniu limitu obrotu podatnik traci prawo do kwartalnego składania deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W rozliczeniu za jaki miesiąc należy wykazać rozliczenie importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Co należy zrobić w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy Informacją ZUS IWA i sprawozdaniem Z-10?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy dokumentacja szpitalna prowadzona w formie elektronicznej w systemie komputerowym musi być drukowana i podpisywana przez lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 maja 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne