Pytania i odpowiedzi

Kiedy pracownik nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Co w sytuacji jak zleceniobiorca nie będzie terminowo przesyłał wykazu przepracowanych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak długo można "przenosić" fakturę na następny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób można zobowiązać dzieci do ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Z jaką datę należny księgować do PKPiR przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Jak naliczać diety, gdy pracownik nocuję w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wywiązać się z obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w przypadku braku numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik musi skorygować zaliczkę, skoro cel, w jakim została udzielona, nie został zrealizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT eksport towarów na Ukrainę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z przeprowadzeniem szkolenia dla radnych należy wystawić jego uczestnikom PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie jest miejsce świadczenia usługi marketingowej, świadczonej na rzecz kontrahenta z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy zostaje przekroczony termin przedawnienia dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy na budowę pomostu na zbiorniku wodnym sklasyfikowanym jako nieużytek wymagane jest zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak opodatkować nagrody pieniężne dla zespołu studentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokalu użytkowego przez podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do skorzystania z odliczenia 2280 zł na przewodnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zwrot podatku z korekty VAT wydłuża termin przedawnienia o kolejne 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy osobie, która ukończyła 65 lat, można przyznać zasiłek stały ze względu na wiek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach budowlanych wykonanych w 2016 r. i zafakturowanych w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaką masę substancji niebezpiecznych można przewozić na własny użytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy gaśnice o pojemności 6 litrów podlegają przeglądom UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć nadpłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi krótkotrwałego zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak dokonać wyceny w przypadku sprzedaży 10% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie opodatkować odsetki uzyskane z tytułu pożyczki udzielonej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przy fakturach wystawianych w złotówkach, a opłacanych w euro, powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczyć byłego pracownika, za którego opłacono zaległe składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy normy czasu pracy farmaceuty różnią się w zależności od statusu podmiotu, jaki go zatrudnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może wynająć gabinety lekarzom nie tracąc prawa do opodatkowania kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku z darowizną przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wartość umorzonych przez bank odsetek stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona spółce przez spółkę matkę spółki matki podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega obciążenie za bezumowne korzystanie z lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rodzic może nie wyrazić zgody na udział pedagoga szkolnego w procedurze Niebieskiej Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest umorzenie należności z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób zobligować właściciela lokalu do odłączenia lokalu od przewodu dymowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy bank powinien analizować wpływy sprzed daty wpłynięcia zajęcia rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak rozliczać przychód z tytułu wynajmu nieruchomości położonej na Węgrzech?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za leasing operacyjny samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy zamawiający sektorowy musi stosować przepisy p.z.p., jeśli wartość zamówienia jest nieznaczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czym różni się instruktaż od seminarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać zabezpieczenia należytego wykonania tylko części umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy liczyć dochód w sprawie świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy i w jaki sposób określić poziom istotności w polityce rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne