Questions and answers

Jak opodatkować przychody uzyskane przez osobę z RPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy stypendia wypłacane przez zagraniczne uczelnie należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przedszkole ma prawo posługiwać się nazwą, która została mu nadana bez podjęcia uchwały rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy altana stanowi przedmiot podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy nieodpłatnie przekazane szpitalowi implanty ślimakowe będą kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy uiścić opłatę skarbową za wydanie decyzji zatwierdzającej raport z udoskonaleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy dochodzi do transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów diet może być rozliczany notą obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kroki powinna podjąć firma, aby spełnić wymagania EU ETS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Do jakiej listy - zielonej czy bursztynowej - należy zaliczyć odpady o kodzie 17 04 11?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wykonaną przez małżonka usługę należy doliczyć do przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób wystawić refakturę za przewóz towaru promem na trasie Francja-Anglia ze stawką NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy nauczyciel może w ramach 40-godzinnego czasu pracy poza pensum sprawować opiekę nad dziećmi w świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka postawiona w stan likwidacji powinna wystawić PIT-11 dla pracowników z dopiskiem "w likwidacji"?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki jest wymiar czasu pracy nauczyciela w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wykupienia przez spółkę udziałów w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od firmy z USA, która na potrzeby VAT zarejestrowała się w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto powinien wystąpić do ZUS z prośbą o korektę zasiłku rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy bezpłatne świadczenie usług kulturalnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy czarter (wynajem jachtu) jest imprezą turystyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie kontrahentowi materiału w wyniku podpisania protokołu przedsądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy istnieje możliwość zaprojektowania sieci wodociągowej bez hydrantu przeciwpożarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy można zaprojektować jeden obiekt na dwóch obszarach m.p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy inwestor nie będący rolnikiem może wybudować dom na działce siedliskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Od jakiego momentu kierowca autobusu przebywa w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wynagrodzenie uzyskane na podstawie umowy o prace, finansowane z funduszy unijnych jest zwolnione z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w przypadku zatrudnienia emeryta (stanowisko dyrektora SP ZOZ-u) należy mu się dodatek stażowy i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy można odmówić wydania zaświadczenia o samodzielności, gdy lokal użytkowy jest pozbawiony dostępu do dachu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy stowarzyszenie musi uiścić opłatę skarbową za pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy praca wewnątrz autoklawu wymaga pisemnego zezwolenia na pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak powinien wyglądać regulamin udzielania zamówień publicznych o nieznacznej wartości u zamawiających sektorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy na potrzeby podatku CIT na dzień 31 grudnia należy skorygować koszty danego roku o niezużyte paliwo będące w bakach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli wykonawca nie podał w ofercie nazwy, typu i producenta urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika po otrzymaniu przez niego podwyżki w tym samym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak zaksięgować koszt naprawy turbiny, jeżeli spółka otrzymała z tego tytułu odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak zakończyć postępowanie powypadkowe dotyczące osoby, która przestała być pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

W jaki sposób należy udzielić nauczycielowi godzin opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kto ustala w spółdzielni mieszkaniowej zasady wynagradzania głównego księgowego, który nie jest członkiem zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować usługę, która została "sprzedana" do innego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe za 2 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak rozliczać przychody z częściowego wykonania robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy pisemnie polecić pracę ponadwymiarową pracownikowi szkoły zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy ojczym może decydować w sprawach edukacji i wychowania dziecka na poziomie szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy wymaganie zapewnienia oświetlenia dziennego można uznać za spełnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Dyjeciński Tomasz | Aktualne

Czy powstanie podatek u źródła z tytułu wypłaty honorarium za przeprowadzoną operacje przez lekarza z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy dopuszczalny jest wjazd na działkę budowlaną na skrzyżowaniu dróg gminnych nie będących drogami publicznymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Stępień Sylwia | Aktualne

Czy obliczając wynagrodzenie za urlop pracownika należy wziąć pod uwagę tylko stałe składniki wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można remontować budynek bezpośrednio po zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wszystkie umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką powinny być zawarte w formie aktu notarialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pobieranie opłat za pobyt w przedszkolach podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje na gruncie VAT będzie miało zlikwidowanie działalności i dalszy wynajem lokali jako osoba prywatna?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić powiązania pomiędzy krajową, a zagraniczną spółką z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy dostawa paliwa na rzecz pracownika jest opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób spółka ma klasyfikować usługi budowlane, które będę świadczone przez podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż strony z e-bookami?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy faktura RR może być wystawiona na gospodarstwo rolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne