Questions and answers

Czy oleje odpadowe mogą być magazynowane w sposób nieselektywny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktury za audyt podatkowy i finansowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić fakturę WDT z 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo wziąć świadka na rozmowę z dyrektorem placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownik może złożyć wniosek o urlop wychowawczy po upływie dwóch tygodni od urodzenia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownikowi powracającemu z delegacji należy zagwarantować odpoczynek nocny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy projekt budowlany silosu na paszę objętościową wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży mieszkania wchodzi do limitu obrotu zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przy stosowanej promocji bezpłatnej usługi transportu zakupionego towaru firma musi odprowadzać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy rekultywacja wód jest szczególnym korzystaniem z wód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy sprzedawca oprogramowania może korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku jednorodzinnego, w którym mąż prowadził działalność gospodarczą, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom przebywającym wraz z dziećmi w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy wpłacone w 2015 r. zaliczki na poczet dywidendy są przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w szkolnej stołówce, z której korzystają także nauczyciele, należy prowadzić kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy wykonawca może w drodze wyjaśnień, przed wyborem oferty zmienić podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy z faktury za usługę gastronomiczną podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zleceniodawca może dofinansowywać posiłki zleceniobiorcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej, podwykonawca powinien wystawić notę, czy fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak amortyzować licencję użytkownika końcowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką PCC opodatkować ustanowienie hipoteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usługi hotelu dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do zakupionego urządzenia laserowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku w związku ze sprzedażą wykupionego z leasingu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na wnoszącym aport do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie środki profilaktyczne zastosować przy ocenie ryzyka zawodowego związanego z olśnieniem słonecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie zaświadczenia wydaje pracodawca w zw. z Programem Rodzina 500 plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w koszty otrzymany towar, na który wystawiono faktury zaliczkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak potraktować fakturę wystawioną przez podatnika niemieckiego za wynajem urządzenia specjalistycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy przeliczyć dochód uzyskany przy świadczeniu rodzicielskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak ustalić datę początkową przysługiwania świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak wygląda wybór biegłego przez UKS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy sprzedaż wysyłkowej artykułów spożywczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kto zatrudnia nowo powołanego w wyniku konkursu dyrektora publicznej szkoły podstawowej jako nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Na jakich zasadach zleceniobiorca odpowiada za szkodę wyrządzoną u pracodawcy użytkownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W jakich przypadkach drzwi i okna powinny być wykonane z nietłukącego się szkła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jakim terminie poszkodowany powinien złożyć odwołanie od protokołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Za ile miesięcy należy wypłacić świadczenie urlopowe nauczycielce zatrudnionej na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy art. 180 ust. 2 pkt 3 p.z.p. obejmuje swoim zakresem niezaproszenie do złożenia oferty w przetargu ograniczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy jest możliwość wydania pozwolenia na inny niż przewidziany m.p.z.p. sposób ogrzewania budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy montera konstrukcji można tymczasowo oddelegować do wykonywania izolacji wełną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne