Questions and answers

Czy na ucznia przyjętego na drugi semestr przysługuje dotacja?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy opłacanie składki za uczestnika CIS jest to świadczenie decyzyjne czy bezdecyzyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ podatkowy może pobrać podatek leśny od osób prawnych w wysokości 4,00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy postępowanie organu oraz wydana w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego decyzja są prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy praca zdalna może być świadczona poza Polską?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może ustalić limit kilometrów jazd lokalnych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy proces D12 obejmuje podziemne, szczelne magazynowanie odpadów niebezpiecznych w zbiornikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przedsiębiorca zatrudniony jednocześnie na umowę o pracę musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przepisy określają czas działania poradni specjalistycznych w ramach umowy z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Czy przyznać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne, jeśli osoba przedłoży dokument o zawieszeniu wypłaty emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rachunki pomocnicze założone w banku przez firmę transportową dla kierowców należy zgłosić do US?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy religia jest obowiązkowa w niepublicznej szkole podstawowej w klasach 1-3?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy ryczałtowiec, który miał przez cały 2020 r. zawieszoną działalność powinien złożyć PIT-28?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sad wysokotowarowy jest obiektem produkcyjnym w przypadku wniosku o odłów zajęcy na jego terenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy sprzedaż kontenera wykorzystywanego do sprzedaży opodatkowanej VAT może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy starosta może potwierdzić w drodze decyzji możliwość wykonania decyzji przez zarządcę sukcesyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy umowa o zarządzanie PPK lub umowa o prowadzenie PPK wymaga kontrasygnaty skarbnika gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Czy umowa zlecenia może być wykonywana w wymiarze odpowiadającym czasowi pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wniosek o świadczenia rodzinne podlega dalszemu rozpatrzeniu, jeśli wnioskodawca, matka dzieci zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wydatki sfinansowane pomocą z tarczy antykryzysowej podlegają ujęciu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonywanie sczepień populacyjnych pozwala spzoz na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy za godziny pracy ponadwymiarowej pracownik niepełnoetatowy może otrzymać czas wolnego od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne