Questions and answers

Czy jednostka budżetowa - Powiatowy Urząd Pracy - podlega scentralizowaniu w zakresie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy kierownik OPS ma obowiązek wydania klientowi kserokopii decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w związku z obowiązkiem wygenerowania pliku JPK_FA nastąpi konieczność rezygnacji z samofakturowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT leasing ciągnika siodłowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca powinien żądać od pracownika zwrotu wypłaconego świadczenia na leczenie sanatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie są zasady rejestrowania pacjentów do poradni specjalistycznych w SP-ZOZ-ach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy dopuszczalne jest prowadzenie pod jednym NIP dwóch sklepów w różnych franczyzach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć delegację członka stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy na prowadzenie prac ziemnych związanych z wymianą gruntu potrzebna jest koncesja?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy osuszanie to proces, w którym do zmniejszenia wilgotności osadów wykorzystywana jest wyłącznie energia cieplna?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy OPS może zlecić prowadzenie specjalnych usług opiekuńczych innej organizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Matysik Barbara | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć delegację członka formacji obrony cywilnej, który nie jest pracownikiem urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy prezes może otrzymywać diety w tytułu podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto i kiedy składa druk ZUS-ZPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy korekta deklaracji dokonana w wyniku telefonicznego wezwania daje prawo do obniżonych odsetek za zwłokę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone przez dewelopera podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować zamówienie polegające na rewaloryzacji parków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak będzie wyglądała lista płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy zamawiający musi poinformować pozostałych wykonawców o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy pracodawca ma możliwość dochodzenia od pracownika dostarczenia zaświadczeń lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób kwalifikować roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien oddać pracownikom dzień wolny za Wigilię?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy opodatkować usługę przygotowania makiety architektonicznej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy można ująć w kosztach podatkowych dostawy niefakturowane, których wartość można dokładnie określić?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy pracodawca może dokonać zmiany rozkładu czasu pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy utworzenie odpisu w nKUP generuje dochód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy prowizje od kredytów zaciągniętych na kilka lat można rozliczyć podatkowo w czasie czy jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe związane z otrzymanym dofinansowaniem wystąpią w przypadku zamknięcia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak wyliczyć dochód komandytariusza spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przekazanie na cele prywatne nieruchomości będzie opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzedaż nasion?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dochody w spółce komandytowej należy opodatkować liniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób organ może zobowiązać przedsiębiorcę do przywrócenia środowiska do stanu właściwego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy szkoła w związku z centralizacją ma obowiązek generowania i przekazywania JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w 2016 r firma będzie mogła przekazywać odpady o kodzie 16 03 80 do schroniska dla zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi najmu lokali komunalnych o charakterze mieszkalnym świadczone przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć Polaka zatrudnionego przez obywatela USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy jeśli naszym zdaniem kontrahent zawyżył wartość usługi, to możemy odliczyć tylko wartość bezsporną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT niezapłacenie rat we wskazanych na fakturze terminach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie środka trwałego na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy oświetlenie tablicy reklamowej można traktować jako urządzenie, czy jako instalację elektroenergetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy postanowienie o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem powinno być uchylone na podstawie k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy rozbudowa istniejącego budynku może mieć powiązanie konstrukcyjne z innym budynkiem nieobjętym rozbudową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 grudnia 2016 r., Pacholak Mariola | Aktualne