Questions and answers

Czy ekwiwalent dla stażysty bezrobotnego podlega zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód pracowników z tytułu świadczeń świątecznych sfinansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy licencje dostępowe powinny stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy wyznaczyć średnioroczny wymiar etatów dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić dodatek za warunki pracy dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy transakcja sprzedaży wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki powinna podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spółdzielnia powinna zarejestrować się do VAT i według jakich stawek powinna opodatkować swoje usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nieodpłatne świadczenie na rzecz jednostek oświatowych powinno zostać opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być odległość w magazynie regałów od ścian?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Co powinna zawierać instrukcja stanowiskowa nagrzewnicy obkurczającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie normy powinno spełniać krzesło do odpoczynku spontanicznego pracownika produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy transport lotniczy towarów z krajów spoza UE do Niemiec należy rozpoznać jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy przerwanie ciągłości urlopu wychowawczego wpływa na przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy wózek widłowy może być używany do ciągnięcia maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować zbiornik na wodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wniesienie towarów handlowych aportem do spółki z o.o. generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie możliwości rozliczenia czasu pracy w kontekście miesięcznej wypłaty wynagrodzenia ma pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy ojciec dziecka może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeżeli matka wykorzystała urlop w wymiarze 8 tygodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W którym momencie należy rozliczyć zwrócone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odpisy amortyzacyjne można ujmować w kosztach w dowolnym momencie w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem, który zmarł w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy VAT naliczony od usługi cateringowej podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować wniesienie aportu do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy czynności agenta ubezpieczeniowego, wykonywane na rzecz innego agenta, są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto wobec PIP jest odpowiedzialny za rozliczenie czasu pracy pracowników produkcyjnych pracujących na zmiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Po jakim czasie pracownik może wykorzystać przysługujący mu urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach sprzedaż gruntu wniesionego do spółki aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem niezdolnym do pracy wskutek choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak udokumentować obciążenie pracowników za przepał paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pracownik ma prawo wystosowania roszczenia o premię uznaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć porozumienie o nietworzeniu ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym może pełnić funkcje społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy organ powinien wygasić decyzję zatwierdzającą zrealizowany projekt robót geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy odpadem o kodzie 07 01 80 można wypełnić wyrobisko po działalności górniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Za jaki miesiąc powinien być doliczany dochód uzyskany z renty do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

W którym miesiącu rozliczyć koszt bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na gruncie VAT na podatniku zwolnionym z VAT, który dokonał importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak definiować prace rozwojowe w kontekście kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracodawca może jednostronnie zdecydować o udzieleniu pracownikowi urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy udokumentować pomniejszanie premii za czas absencji chorobowej dla celów dowodowych ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za dzień pracujący w niedzielę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jakich dokumentów ma żądać zamawiający od wykonawcy prowadząc negocjacje odnośnie zamówienia uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Kiedy doradca podatkowy jest zwolniony z tajemnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może zabronić pracownikowi przeniesienia urlopu na przyszły rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy firma korzystając z usług medycznych w Niemczech powinna rozliczyć import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo ocenić czy mamy na gruncie VAT do czynienia z usługą ciągłą

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakiej sytuacji przedsiębiorca może zaniechać opłacania składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy zrealizować wypłatę zasiłku stałego, jeśli miejsce pobytu świadczeniobiorcy nie jest znane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 grudnia 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne