Questions and answers

Czy bank powinien zwolnić kwoty na wynagrodzenia z zajęcia zabezpieczającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób odliczy VAT fundacja, która w niewielkim zakresie prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem z dziedziny kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć limit do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy od umowy o dzieło spółka powinna naliczać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Na ile miesięcy należy dzielić dochody, niepodlegające opodatkowaniu, przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku obniżenia ceny zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak oszacować wartość zamówienia realizowanego wspólnie przez dwóch zamawiających?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy przekazanie pracownikom upominków z okazji Barbórki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy użyczenie samochodu w ramach umowy wzajemnej stanowi nieodpłatne świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy osoba wnioskująca o świadczenia rodzinne musi rozliczyć dochód utracony w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy korygować koszty z tytułu zwróconego cła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot zawyżonego cła antydumpingowego za poprzednie lata oznacza obowiązek korekty deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup części w Niemczech, jeśli na fakturze uwzględniono także koszty transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy nadleśnictwo powinno opodatkować całość nieruchomości, jeśli dzierżawi jej część?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy osoba samozatrudniona w dozorze parkingu może mieć określone miejsce i czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podczas wycieczki rowerowej uczniowie muszą obowiązkowo mieć ze sobą kaski rowerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości gruntowej z budynkami powinna być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na jaki okres należy przyznać świadczenie wychowawcze na dwoje dzieci, jeśli jedno z nich jest niepełnosprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy premia uznaniowa i nagroda powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy trzeba zmieniać umowy zlecenia, jeżeli stawka wynagrodzenia jest niższa niż 13 zł za godzinę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy pracę szliferza i spawacza zaliczamy do prac wykonywanych w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownikowi, zatrudnionemu u jednego pracodawcy na podstawie dwóch umów można zwiększyć etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy spółka może sprzedać samochód po okresie obowiązywania umowy leasingu, stosując procedurę VAT- marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przewłaszczenie nieruchomości podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał obowiązek składać od 1 stycznia 2017 r. deklaracje VAT w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy z faktury za wypożyczenie samochodu dostawczego podatnik może odliczyć pełny VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakie skutki dla odsetek, egzekucji i ustanowionej hipoteki ma zmiana decyzji na korzystniejszą dla podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za udzieloną gwarancję można zaliczyć do kosztów jednorazowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy obowiązek stosowania JPK obejmie również największe firmy obsługiwane przez biura rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zamawiający może ogłosić przetarg w trybie projektuj i buduj na nadbudowę budynku szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy poinformować urząd skarbowy o przekazaniu spraw kadrowo-płacowych do biura rachunkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy koszty związane ze spotkaniem integracyjnym stanowią koszty uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kryteria musi spełniać kandydat na stanowisko głównego księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie skutki u pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy niesie zawarcie umowy przewłaszczenia na pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Według jakiej stawki podatku od nieruchomości należy opodatkować kuchnię i stołówkę prowadzone przez szpital?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy opłata za członkostwo opłacona przez stowarzyszenie powinna być rozliczona jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas szkolenia okresowego w dziedzinie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Jaki jest wymaganym minimalny poziom odzysku i recyklingu dla lamp LED w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powoduje podwyższenie kapitału podstawowego z kapitału zapasowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatek na spłatę zadłużenia można zaliczyć do kosztów uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak zaksięgować zakup udziałów od wspólników w celu ich umorzenia w zamian za udziały w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy praca operatora komory śrutowniczej jest pracą szczególnie niebezpieczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 grudnia 2016 r., Majer Roman | Aktualne