Questions and answers

Czy firma może wszystkie faktury korygujące ujmować do deklaracji VAT w miesiącu wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy fundusz alimentacyjny (40% zwrotów) i zaliczkę alimentacyjną (50% zwrotów) należy ująć w RB-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina jest zobowiązana do naliczenia 40 euro rekompensaty z tytułu opłaty czynszu po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji źródeł promieniowania jonizacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy jednostka lokalna przedsiębiorcy może skorzystać z Tarczy 7.0?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy jeżeli umowa o dzieło jest nieodpłatna to także istnieje obowiązek zgłoszenia w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy krótkotrwałe umowy zlecenia należy zliczać ustalając okres 3-miesięcznego zatrudnienia na potrzeby PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy kwoty pieniężne przeznaczone na nagrody można ująć w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy lekarz poz może udzielić pielęgniarce upoważnienia do wypisywanie e-recept?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę w zakresie jednego z domków na nowego inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy można traktować poddasze jako kondygnację, mimo że nie ma zaprojektowanych schodów stałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy można uznać, że osadnik zredukuje stężenie węglowodorów ropopochodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy należy wpisywać do systemu kadrowego informację o pracy w szczególnych warunkach z poprzedniego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy na podstawie korekty deklaracji podatkowej można zmniejszyć koszty podatku od nieruchomości w danym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy nauczyciel nabył prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel powinien mieć wypłacony ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy od 01.01.2021 r. przy usługach pocztowych do 750.000 euro wymagać należy zatrudniania na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Kurowska Agnieszka | Aktualne

Czy od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywać już wnioski o DPR wystawiane w systemie BDO??

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy okresy służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy opracowanie dokumentacji naukowej z prac archeologicznych może stanowić przedmiot umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy osoba fizyczna chcąc budować zakład usługowy składa zgłoszenie czy wniosek na wycinkę drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy pełniąc funkcję zastępcy wójta w jednej gminie można być radnym w innej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Czy przepisy definiują proces prac nie rutynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przyznać wnioskodawczyni jako opiekunowi prawnemu prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na siostrę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przyznanie karty paliwowej członkowi zarządu generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy psycholog szkolny może w szkole prowadzić z uczniami terapię psychologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy skarbnikowi, który złożył rezygnację ze stanowiska pracy na mocy porozumienia stron należy się odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy spółka, która chce podnająć lokal, musi dodać nowe PKD w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy spółka powinna dokonać księgowań w związku ze zmianą rodzaju faktoringu z pełnego na niepełny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy sprostowanie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia można wycofać?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedawca ubezpieczeń może w 2021 roku opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uczelnia wyższa jako wytwórca odpadów postępuje zgodne z przepisami prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy uczelnia wyższa może prowadzić kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy usługi budowlane wykonywane dla firmy polskiej i firmy niemieckiej mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne