Pytania i odpowiedzi

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu wydania bonów podarunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup towarów w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za pranie odzieży roboczej i ochronnej pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy firma powinna potraktować operację jako zaliczkę na dostawę towaru wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy wypełnić pkt II.3 ogłoszenia o zamówieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który wykonywał pracę w porze nocnej należy naliczyć ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć umorzenie pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i oddelegowanego do pracy na Malediwach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia pracowników z Ukrainy wysłanych do pracy na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy jednostka sektora finansów publicznych może samodzielnie przeprowadzić zamówienie o wartości poniżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy nieprawidłowo zastosowana stawka podatku VAT skutkuje odrzuceniem oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zakład, który generuje odpady budowlane powinien prowadzić ewidencję odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Kim jest osoba "samozatrudniona" oraz w jaki sposób powinna ewidencjonować czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy od delegacji służbowych płaconych członkom rady nadzorczej należy pobierać składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy metody amortyzacji można zmienić?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Na jakich zasadach pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy urząd powinien posiadać instrukcję gospodarowania odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy śmierć obojga rodziców stanowi podstawę do przyznania zasiłku celowego niezależnie od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinien wyglądać zapis w regulaminie ZFŚS dotyczący kwoty odpisu podstawowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak umieścić informację na świadectwie pracy o urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w sytuacji zmiany formy wypłaty zasiłku stałego konieczna jest zmiana decyzji administracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna egzekucji w sprawach o zaliczki alimentacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy podstawą do zaliczenia kosztów dla spółki będzie kwota z umowy z pracownikiem, który podejmuje studia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczać świadczenie usług informatycznych na rzecz podmiotów w innych krajach UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie wykształcenie można uznać za uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie dla pracowników jednostek budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy pomniejszyć wynagrodzenie w związku z absencją chorobową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracownikowi likwidowanej straży gminnej należy wręczyć wypowiedzenie mowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Culepa Michał | Aktualne

Co można amortyzować w przypadku darowizny przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaka jest możliwość odzyskania składki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy przedsiębiorca powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne, jeżeli zamierza zbierać kożuchy żużlowe i zgary?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Od jakiej daty należy liczyć okres roku do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Jak stosować ulgę na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy czasowe powierzenie innej pracy wymaga uzasadnienia pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Sokołowska Anna | Aktualne

W jakich sytuacjach zleceniodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy nauczycielka zatrudniona na umowie na czas określony będzie mogła przejść na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakich sytuacjach pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia wniosku emerytalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy interpretować przepisy reformujące oświatę, które dotyczą prowadzenia zajęć w klasach rozłącznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić koszt uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży działek dojazdowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy osobie uprawnionej do zasiłku dla osób bezrobotnych przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący wózek szynowy powinni przejść psychotest?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika niepełnosprawnego na tzw. otwartym rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy w ewidencji JPK VAT należy wykazać anulowaną fakturę VAT sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy na fakturach dotyczących WDT muszą być koniecznie podpisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak opodatkować VAT usługę szkoleniową, jeśli jednym z uczestników będzie firma zarejestrowana w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakim terminie i wysokości nabywca może wykorzystać ulgę we wpłacie na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki w wyniku potrącenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy rodzinie zastępczej należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny jako osobom reprezentującym dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zarząd komplementariusza ma obowiązek zgłaszać do KRS zmianę w składzie akcjonariuszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2017 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne