Questions and answers

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z dokumentu SAD, na którym błędnie podano nazwę eksportera?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakim terminie powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku usługi teatralnej opłaconej zaliczkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy udzielić nauczycielowi godzin opieki nad dzieckiem do lat 14?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy rozliczyć w kosztach niedopłatę składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki na słodycze dla dzieci klientów apteki można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć dochód rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy planowane koszty modernizacji sali obsługi klientów są podstawą do tworzenia rezerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy podatnik może zastosować stawkę 0% VAT dla usługi transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wysokość piętrzenia wody decyduje o konieczności przedłożenia instrukcji gospodarowania wodą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Jakie wskaźniki emisji należy przyjąć przy spalaniu nafty w sposób niezorganizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy oczyszczalnia ścieków przemysłowych jest instalacją IPPC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy rozliczyć sprzedaż towarów firmie z Senegalu przy jednoczesnej dostawie do jej magazynu we Włoszech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR towar, który nie znajdzie nowego nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy najem jachtu może być opodatkowany ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy do przekazanych pracownikom w naturze środków trwałych i wyposażenia należy naliczyć VAT, skoro był on odliczany?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy kierownik OPS może przenieść asystenta rodziny na stanowisko pracownika socjalnego bez konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy można przekazać firmie produkującej kompost próbkę odpadu jako materiał do testów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik dla celów PKPiR powinien prowadzić ewidencję faktur kosztowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy starosta powinien zlecić dokonanie nasadzeń po dokonanej rębni w lesie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak ustalić właściwość sądu w sprawie o zapłatę kosztów leczenia obywateli Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zakwalifikować odpady zmieszanych pyłów z obróbki płyt meblowych oraz tworzywa ABS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kto jest stroną podczas czynności wyznaczenia granic, a kto przy czynnościach ustalenia granic na gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku prac specjalistycznych związanych z budową boisk sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w celu otrzymania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy spółka musi składać dodatkowy wniosek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinny być rozliczone napiwki dodane do faktury za usługę gastronomiczną bądź do paragonu fiskalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik VAT, mający siedzibę za granicą, musi posiadać rachunek bankowy w polskim banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy jeśli biuro rachunkowe nie świadczy usług doradztwa podatkowego, należy zaktualizować PKD na 69.20.2?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć wydatki podczas delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana wymiaru etatu w zatrudnieniu i wzrost wynagrodzenia to uzyskanie dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy choroba pracownika przypadająca w trakcie urlopu powoduje przerwanie urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy świadczenie 500+ należy uwzględniać w oświadczeniu pracownika o dochodach do funduszu socjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie są zasady wynagradzania prokuratorów regionalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy można dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności gdy jedna z nich jest niewymagalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można wybudować halę sportową na potrzeby szkoły, na terenie oznaczonym w m.p.z.p. jako usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy na terenach oznaczonych w m.p.z.p. jako tereny zielone, można budować boiska np. do gry w siatkówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak ustalić wartość wynagrodzenie w naturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nazwa gabinet jest zarezerwowana tylko i wyłącznie dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Od kiedy nowo założona spółka z o.o. będzie zobowiązana przekazywać rejestry VAT w postaci JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy nawiązać stosunek pracy z osobą, która będzie łączyła dwa stanowiska w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku sprzedaży TAX-FREE muszę imiennie wykazywać w JPK każdą transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów przez nierezydenta podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej zasadzie biuro księgowe może wynająć adres dla siedziby swojego klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy obliczeniu wynagrodzenia za czas urlopu pracodawca powinien ujmować premię z ostatnich trzech miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy okres urlopu uzupełniającego wlicza się do podstawy dodatkowego wynagrodzenia nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy ekwiwalent dla stażysty bezrobotnego podlega zwolnieniu ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne