Questions and answers

Czy osobie bezrobotnej można przyznać zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pacjent chory na chorobę zakaźną jaką jest gruźlica, może na własne żądanie wypisać się ze szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który przechodzi na emeryturę, można wcześniej wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przy zakupie ubrań z logo firmy dla pracowników spółki można odliczyć VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy reklama o wymiarach 3 x 2 m umieszczona na furmance na kołach jest obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Dorska Dorota | Nieaktualne

Czy składki na KRUS należy odejmować od dochodu ustalanego na potrzeby świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy urlopowanie dziecka do domu na ferie lub wakacje pozwala rodzicom na ubieganie się o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy wpłacone przez spółkę zaliczki stanowią nadpłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy w umowie na zastępstwo można porozumieniem zmieniającym zmienić osobę zastępowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy zwolnienie trzech osób podpada pod przepisy u.z.g.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

Do kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować do usługi montażu oraz serwisu klimatyzacji i wentylacji w budynkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do remontu łazienek w Ośrodku Edukacji Ekologicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy refakturze kosztów usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki adres należy wpisać osobie bezdomnej podczas przyjęcia do hospicjum stacjonarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Nieaktualne

Jakie odsetki może zastosować spółka ciepłownicza za nieterminowe regulowanie należności przez swoich odbiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są następstwa śmierci przedsiębiorcy, który na krótko przed śmiercią ogłosił upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki jest wymiar nagrody jubileuszowej dla pracownika służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak powinien postąpić podatnik, który nie otrzymał od kontrahenta potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatek VAT od zamiany gruntów dokonanej przez gminę z osoba prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalać różnice kursowe w kasie walutowej, jeżeli jednostka ustala je metodą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak ustalić dochód przy wniosku o świadczenia rodzinne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość zasiłku stałego w zbiegu z zasiłkiem pielęgnacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszt naprawy samochodu, jeżeli podatnik płaci tylko podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować znaczną kwotę, którą w wyniku kontroli firma musi spłacić do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Jak zmiana miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy wpływa na prawo do zasiłków pielęgnacyjnych na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy poinformować Państwową Inspekcję Pracy o wydłużeniu okresu rozliczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy przyznawać dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy ujmujemy w rejestrze sprzedaży VAT korektę faktury w związku ze zwrotem należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatek na opłacenie zaległej akcyzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką częstotliwością podmiot powinien opróżniać osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Z jaką datą na gruncie u.p.p.w.d. można dokonać utraty dochodu z tytułu zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Z jakiej stawki - magisterskiej czy licencjackiej - należy się nauczycielowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lipca 2016 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy czas trwania tygodnia pracowniczego i okresu rozliczeniowego muszą się pokrywać?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy jest jakiś ogólny schemat obliczania rezerwy celowej na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy jest jakiś przepis określający rodzaj, specyfikę azotu wykorzystywanego w świadczeniach krioterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy koszt zlikwidowanego surowca można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kwotę wynajmu oraz media można wliczyć do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można sfinansować z ZFRON pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej na "zielonej szkole"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy można ustanowić trwały zarząd na części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy na drogach wewnątrzzakładowych o szerokości 140 cm można wprowadzić dwukierunkowy ruch pojazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy na spółce niemieckiej zarejestrowanej do VAT w Polsce ciąży obowiązek przekazywania JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy oferta wykonawcy niezgodna z przedmiarem robót kwalifikuje się do odrzucenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy opłata dodatkowa za czynności aukcyjne podwyższa kwotę zakupu i czy stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca może określić miejsce pracy pracownika poprzez kilka krajów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownicy mogą pracować 7 dni z rzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy przemieszczenie towaru do innego państwa UE w celach reklamowych stanowi WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przy refakturze biletu lotniczego na kontrahenta w Polsce spółka prawidłowo zastosowała stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne