Questions and answers

Czy można wydać pozwolenie wodoprawne na odprowadzanie wód deszczowych wylotami wykonanymi w 2007 r. bez pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy koszty naprawy stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ może w pozwoleniu wodnoprawnym zobowiązać podmiot do utrzymywania obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który wyczerpał okres zasiłkowy przysługuje wynagrodzenie za czas wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy powinien stosować prewspółczynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim może udać się na rozmowę o pracę do innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy spółki osobowe posiadające tych samych wspólników mogą dokonać między sobą najmu nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy akcje promocyjne lub rabaty mogą mieć negatywne konsekwencje na gruncie PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy oddział spółki kapitałowej ma osobowość prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie docieplenia budynku znajdującego się w granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć kompostownię pryzmową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy stacja dializ zobowiązana jest do składania sprawozdań do inspektora ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podlegają opodatkowaniu u źródła przychody ze świadczenia usług reklamowych przez Facebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma może przekazać odpady sklasyfikowane pod kodem 15 01 01 na cele charytatywne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy przed wykonaniem badania stężenia alkoholu we krwi konieczne jest poinformowanie i uzyskanie zgody pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy pracownik jest osobą zarządzającą w imieniu pracodawcy zakładem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku ze zmianą nazwiska pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy koszty pogrzebu można zwrócić siostrze zmarłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kogo w opisanej sytuacji należy uznać za zarządzającego składowiskiem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż produktów na rzecz białoruskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy punkt serwisowy może wysyłać zebrany zużyty sprzęt do odzysku za granice?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy organ może wydać postanowienie o nałożeniu raportu na podstawie kopi akt sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy klient może żądać odesłania wymienionej części pochodzącej z naprawionego urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy dowody uiszczonych opłat administracyjnych można wprowadzić do PKPiR na podstawie zbiorczego zestawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Kiedy i w jakim terminie wykonawca może wnieść odwołanie na czynność opisu przedmiotu zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jakie dokumenty zamawiający powinien wymienić w pkt III.7 ogłoszenia o zamówieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy dostarczanie faktury w formie elektronicznej może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy paczki świąteczne dla pracowników można zakwalifikować jako darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dyrektorowi szkoły można przedłużyć powierzenie obowiązków dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować koszt usługi polegającej na wykonaniu odbitek zdjęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

jak wyliczyć należne wykonawcy odsetki naliczone od wpłaconego wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy wykonawca może żądać unieważnienia umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy okres niezdolności do pracy z powodu choroby inicjuje nowy okres zasiłkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak opłacać podatek i składki w przypadku umowy zlecenia zawartej z cudzoziemcem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak traktować wyjazdy kierowców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak trzeba postąpić z wypłaconą za trzy miesiące premią obliczając wynagrodzenie za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wdatki na rozbiórkę budynków powiększą wartość przyszłych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Jakie konsekwencji na gruncie prawa pracy niesie za sobą odwołanie członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy jeśli kontrahent reguluje w walucie obcej fakturę wystawioną w PLN powstają przychody bądź koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka powinna opodatkować nieodpłatne udostępnienie Internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zakup instalacji grzewczych może stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób należy zagospodarować odpady pochodzące z ogrodów działkowych na terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy złoto w monetach powyżej próby 995 jest zwolnione z VAT zarówno przy zakupie, jak i sprzedaży osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Od kiedy nowo zatrudniony pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy podatnik rozliczający import usług ma obowiązek wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość rejestracji do VAT z datą wsteczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dochód z umowy uaktywniającej może być dochodem uzyskanym w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jakie dokumenty są niezbędne do zastosowania stawki 0% VAT i do kiedy należy otrzymać takie dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy uszczelniony na całej długości kanał można uznać za odcinek kanalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne