Questions and answers

Kiedy należy dokonywać tzw. oceny geriatrycznej pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, jeśli licencja została udzielona przed dokonaniem zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich przepisach uregulowany został zakres audytu efektywności energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób pracownik powinien udokumentować fakt zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób urząd skarbowy weryfikuje dni spędzone za granicą przez pracownika delegowanego do innego kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Z jakim dniem można powrócić do zwolnienia z VAT, jeśli wcześniej podatnik zrezygnował z tego prawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy forma lita węglika spiekanego, który zawiera kobalt jest odpadem niebezpiecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy kara umowna za opóźnienie w podpisaniu aktu notarialnego stanowi dla dewelopera koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nagrody uzyskane w programie lojalnościowym podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nakłady na ulepszenie środka trwałego można rozliczyć z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na podstawie naszego dokumentu PZ/PZK podatnik może odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy okres pracy za granicą należy zaliczyć do stażu pracy pracownika OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy opłata za studia podyplomowe dla osoby współpracującej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę bez warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy pielęgniarka oddziałowa, przełożona może być zatrudniona na umowie kontraktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Czy podmiot, który nie wprowadza ścieków do środowiska powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy podmiot może odprowadzać wody z uzdatniania wody kanalizacją o długości 109 m do jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy pracownica, która urodziła dziecko w 2011 r. ma prawo do urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód, trzeba wystawić fakturę VAT 23%, czy można zastosować procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy właściciel psa może oddać zwierzę do schroniska?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w pojazdach użytkowanych na placu budowy musi być zainstalowany dźwiękowy sygnał cofania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy w porozumieniu zmieniającym można dokonać okresowej zmiany warunków płacy pielęgniarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy wydatki związane z rejestracją samochodów sprzedawanych w komisie można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zagraniczny VAT stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy zawyżone wynagrodzenie może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zmiana opiekuna prawnego obliguje do wydania nowej decyzji ws. przyznania zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć system nagłaśniający, służący do odtwarzania muzyki, zainstalowany w sklepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaż własnych wyrobów z ryb, wędlin i ciast?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować przy sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki dochód doliczyć do świadczeń rodzinnych i wychowawczych w przypadku podjęcia pracy po roku bazowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jakie instytucje państwowe należy poinformować o awarii maszyny i wycieku substancji rakotwórczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie sformułowania powinny znaleźć się w zaproszeniu do złożenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Jak jest różnica między chodnikiem odsuniętym od jezdni a samodzielnym ciągiem pieszym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Jak lekarz powinien rozpoznać przychód z nieodpłatnego szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ma postąpić organ podatkowy, który wydał dwie decyzje wymiarowe za ten sam okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak należy rozumieć zapis "racjonalna gospodarka rolna"?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy udokumentować i z jaką stawkę refakturę kosztów ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać w kosztach opłaty ponoszone na rzecz zagranicznych urzędów rejestracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić płatnika podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Kiedy można uznać antresolę za kondygnację?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu udzielenia pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może wysłać pracowników w podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób można odwołać pracownika z urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W którym momencie ująć w przychodach wypłaty z NFZ dotyczące ponadlimitowych usług medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy decyzja wz jest aktualna, jeśli w międzyczasie dokonano podziału działki, dla której została wydana?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne