Questions and answers

Ile dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, który pracuje 4 godzinny dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaka powinna być stawka ryczałtu na podawaną kawę herbatę i napoje?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaka zawartość fenolu w mieszaninie chemicznej pozwala uznać, że nie jest ona rakotwórcza?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie formalności należy dopełnić aby zmienić formę opodatkowania na podatkową książkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie kary można nałożyć na pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe dla pracodawcy będzie miała likwidacja polis na życie zawartych dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi po urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy postępować gdy prezesem zarządu w polskiej spółce z.o.o. jest Ukrainiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak należy udzielić urlopu pracownikowi, który pracuje 3/4 etatu po 6 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zakwalifikować dobudowę balkonu: jako rozbudowę budynku mieszkalnego, czy przebudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowe jest rozliczenie kosztów kolejnych upomnień za raty podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć korekty odpisów amortyzacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty związane z inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozpatrzyć wniosek o świadczenie wychowawcze matki, która ma dzieci z obcokrajowcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak udokumentować skup orzechów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak uzyskanie dochodu z tytułu zatrudnienia wpływa na prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak zamawiający powinien ocenić zaoferowanie przez wykonawcę terminu płatności przekraczającego 60 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Falkowska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia w umowie zawartej przed 22 lutego 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Kiedy zleceniodawca opłaca obowiązkowe składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kto jest właścicielem wód podsiąkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Kto powinien wystawić fakturę w związku z ustanowieniem służebności przesyłu sieci sanitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Na czym polega przeprowadzenie oceny ryzyka dla preparatów chemicznych z poziomu użytkownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Na jakich dokumentach należy stosować oznaczenie klasy bezpieczeństwa H?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Od kiedy należy wypłacić zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Po jakim kursie przeliczyć wartość nakładów na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakiej temperaturze przyjmować paliwo do zbiorników podziemnych przy dostawie tego paliwa na stację paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z wynajmu domku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób organ powinien zatwierdzić nowy plan monitorowania emisji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować przejście szkolenia stanowiskowego pracownika w związku ze zmianą stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakiej odległości od rowu melioracji szczegółowej powinien znajdować się drenaż rozsączający?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2016 r., Piętowska Ewa | Aktualne

W jaki sposób amortyzować wydatki na wymianę pieca w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Co należy zrobić jeśli wykonawca podał w ofercie tylko cenę brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Bieńko Monika | Aktualne

Czy darowizna na rzecz syna będącego niemieckim rezydentem podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego należy mówić o jego chorobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy grunt sklasyfikowany jako wody stojące podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszt miesięcznych składek ubezpieczenia na życie ponoszony przez pracodawcę stanowi jego koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można ciągle zatrudniać pracowników w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielka może złożyć wniosek o obniżenie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pomoc pieniężna od fundacji stanowi na gruncie u.p.s. jednorazowe świadczenie socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy pracodawca może zawrzeć ponownie umowę na okres próbny z tym samym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy prawo rybackiego użytkowania jeziora przenosi grunty pod wodami tego jeziora w posiadanie tej osoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przeniesienie prawa własności na nabywcę pozwala na skorzystanie ze stawki 0% jak przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż kancelarii komorniczej zastępcy komornika spełnia kryteria art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy stosując wskaźnik prewspółczynnika, instytucja począwszy od 2016 r. musi korygować VAT od inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy tonery, tusze i kartridże należy traktować jako zużyty sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy transakcja dla polskiej firmy będzie opodatkowana stawką VAT 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wartość pakietu medycznego należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy w przypadku skrócenia okresu za porozumieniem stron, należy wypłacić nauczycielowi odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zabudowane grunty podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata kary umownej za opóźnienie powoduje u dewelopera obowiązek złożenia PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zasądzenie alimentów od rodzica warunkuje prawo opiekuna prawnego do zasiłku rodzinnego na dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy zastrzeżenie prawa własności towaru do czasu zapłaty opóźni moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne